24 april 1996 Betreft: INSTITUTO CERVANTES BENELUX.. Uw ref.: T/22075 / TM 14713. Geachte heer Thiel, Bijgaand ontvangt U brief DIE/AE-436/96 d.d. 19 april 1996 van de Minister van Buitenlandse Zaken en mijn reactie hierop richting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, kenmerk ICB/OCW9604241.

STATE OF THE UNION TER ATTENTIE VAN KNIJFF MERKENADVISEURS