7 februari 1997. Tijdstip: 9.00 uur. Betreft: BENOEMING Aantal pagina's: 3.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zeer geachte heer Kok, Ik heb de eer U bijgaand mijn benoeming te doen toekomen tot director of Instituto Cervantes Limited. Ik kan mij thans de functie toekennen van General Manager Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. Alle actieplannen kunnen thans tot uitvoering worden gebracht. Ik heb mij voorgenomen mij vanaf 1 april aanstaande te vestigen in Stratford-upon-Avon, de geboorteplaats van William Shakespeare, teneinde aldaar mijn educatieve taken te kunnen voortzetten. Ik hoop op de volledige steun van de Nederlandse Regering te kunnen rekenen. Met de meeste hoogachting,

Bijlagen: Brief PSU/CO d.d. 18/01/97 van Chief Executive John Holden of Companies House, Cardiff; Brief ICBNLUK/CH970206 aan Companies House Cardiff d.d. 97-02-06.

15 FEBRUARI 1997 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN