15 november 1997. Tijdstip: 10.50 uur. Betreft: FOLLOW UP Aantal pagina's: 6. Geachte Heer Knol, Ons gesprek van gisteravond is voor mij aanleiding u hierbij een fragment uit mijn Boek te doen toekomen. Ik wens u veel leesplezier.

3 November 1996 Concerns: GOLDEN HEART FOUNDATION 'From Fort William to King William' (pagina's 18 - 25 van Letters to Diana, Princess of Wales).

7 November 1996
Partnership

Dear Lady Diana,
I would like you to inform that I intend to create a holding structure on behalf of the realisation of the Instituto Cervantes Benelux and herewith ask you to consider a participation in the new venture. You are very welcome. Yesterday I had a very pleasant meeting in BRUSSELS and hope I can count on the support of the European Commission. With kind regards."

In diezelfde week, op 6 november vorig jaar, heb ik vier gouden harten geplakt op de gevels van enkele huizen in de Laekense Straat te BRUSSEL. Nadien werd zij 'Queen of Hearts' genoemd. Ik vind het dus wel merkwaardig dat er mensen zijn die mij niet kennen. Ik heb maar één verklaring: zij zitten met een schuldgevoel, omdat ze me hebben laten vallen. Het lijkt mij onwaarschijnlijk als dit boek niet zou worden uitgegeven. Prinses Diana was zeer geliefd geworden bij het Britse volk en daar heb ik Haar wel een handje bij geholpen. Ik zal dit verhaal ook aan Liesbeth Halbertsma doen toekomen. Er is voor mij maar één plaats: een kamer naast haar directiekamer. Dan kunnen we een congres organiseren voor eenieder die ik de afgelopen jaren heb geschreven. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED J.L. VAN DER HEYDEN. Vice President. P.S. Ik heb geen behoefte om zaken te bewijzen . De historie zal dat doen. Ik blijf gewoon mijzelf.

27 JANUARI 1998 BRIEF LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES TER ATTENTIE VAN PROF.DR J.G. KNOL