Fax message To: Haags Juristen College Cyprus Att.: Customer Service Concerns: Instituto Cervantes Ltd From: John L. Van der Heyden Date: 22/5/02 Time: 13:22 Number of pages: 5. Geachte heer Van der Meer, Conform de gisteravond telefonisch gemaakte afspraak ontvangt U hierbij de eerste vijf pagina's van het faxbericht dat ik vanmiddag om 13.05 uur Spaanse tijd aan Lewis Debt Services heb doen toekomen. De overige vier afschriften heeft u reeds op 9 mei jongstleden om 15.13 uur Spaanse tijd ontvangen. Inmiddels ben ik per email weer bereikbaar. Met vriendelijke groet, John L. Van der Heyden TORREMOLINOS P.S. Het ziet er thans naar uit dat men spoedig tot de invoering van de Euro overgaat in het Verenigd Koninkrijk. Ik mag aannemen dat Companies House niet voor niets is 'awarded for excellence'. - It Makes Doing Business Easier -

29 MEI 2002 CLAIM OP HARRODS TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE