De secretaris/penningmeester van de STICHTING CERVANTES BENELUX, De heer G.C.L.M. Peters, Zwanenveld 91-23 6538 SH NIJMEGEN Datum: Zaterdag 18 juni 2011 Betreft: GESPREK MET DE VOORZITTER VAN LEVENDE TALEN Kenmerk: 20110618JHGP Beste Geert, Gisteren had ik op het kantoor van de Vereniging van Leraren in Levende Talen in Amsterdam van 14:00 tot 14:50 uur een onderhoud met voorzitter Toon van der Ven. De voorziter van de sectie Spaans was wegens familieverplichtingen verhinderd. Dat heeft de heer Van der Ven mij vooraf laten weten. Maar ik hechtte aan het doorgaan van de gemaakte afspraak. De gesprekspunten luidden alsvolgt:

1. Onderscheid Instituto Cervantes Benelux en Spaans Instituto Cervantes (ontstaan) ­ de Stichting Cervantes Benelux Hierover heb ik ten behoeve van mevrouw Blanca Cano González, voorzitter van de sectie Spaans, een kopie van mijn Spaanstalige lezing LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA: ENLACE ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES DE ESPAÑA Y EL INSTITUTO CERVANTES BENELUX overgedragen uit de Actas van het 43ste internationale congres van de Asociación Europea de Profesores de Español pp. 145-147, uitgesproken op 29 juli 2008 in de Faculteit der Filosofie van de Spaanse Open Universiteit (UNED) in Madrid. Tevens heb ik de heer Van der Ven een kopie verstrekt van het bewijs van vernieuwing van de merknaam INSTITUTO CERVANTES bij het Benelux Merkenbureau voor onderwijs, opleidingen en cursussen met vervaldatum 28 februari 2015.

2. Werkgelegenheidsplan Nederlandstalige hispanisten -> PRIMAIR PROCES
Zie bijlage. De heer Van der Ven constateerde dat het gaat om het meewerken aan de opbouw van een database. Ik heb hem een kopie verstrekt van mijn brief van 14 oktober 2010 aan Minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap alsmede haar ontvangstbevestiging van 28 oktober 2010 en laten weten dat het bestuur van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland tijdens hun jaarvergadering op 26 maart jongstleden in Hilversum eveneens een exemplaar hiervan van mij heeft ontvangen.

3. De rol van de Sectie Spaans van Levende Talen.
Hierover merkte de heer Van der Ven op dat mevrouw Cano González pas recentelijk met haar bestuurlijke activiteiten van de sectie is begonnen. Zij heeft zich voorgenomen zich uitsluitend te richten op interne zaken de sectie Spaans betreffende. Deze sectie heeft thans 275 leden. De heer Van der Ven merkte op dat het Instituto Cervantes Benelux een stichting is. Aangezien het handelsmerk Instituto Cervantes momenteel in de statuten is opgenomen van de Stichting Cervantes Benelux wordt het Instituto Cervantes Benelux inderdaad door de statuten van de Stichting Cervantes Benelux geregeerd. Ik heb uitgelegd dat het bestuur van onze stichting thans uitsluitend bestaat uit een voorzitter en een secretaris/penningmeester. Dat heeft als voordeel dat er door de stichting sneller rechtsgeldige bestuursbesluiten kunnen worden genomen dan binnen een vereniging, aangezien de stichting geen leden kent. Ingeval de vereniging Levende Talen hun medewerking toezegt aan de opbouw van de database binnen het kader van het voorgestelde werkgelegenheidsplan als vermeld in "primair proces" hecht ik eraan dat een lid van Levende Talen ook deel gaat uitmaken van ons stichtingsbestuur. Onder meer ter bewaking van persoonsgegevens en controle op de te volgen procedures. Ik heb de heer Van der Ven om de statuten verzocht van zijn sectie Spaans. Hij heeft inzake het bovenstaande zijn medewerking toegezegd in overleg met mevrouw Cano González.

4. De rol van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland
Tijdens de laatste jaarvergadering van de sectie Spaans in Utrecht op zaterdag 2 april jongstleden heb ik vastgesteld dat er een samenwerking is afgesproken tussen de besturen van de sectie Spaans van Levende Talen en de VDSN. Hoe die samenwerking er uiteindelijk uit gaat zien is nog onduidelijk. De heer Van der Ven kon hierover ook geen mededelingen doen. Het bestuur van de sectie Spaans is volgens mijn informatie van 2 april alsvolgt samengesteld: BLANCA CANO GONZÁLEZ (voorzitter), ANABEL LUMBRERAS (secretaris), HENNY VAN EGMOND (adviseur), DANIELLE SIEMS (studiedagen), MARCELA VERGARA (externe contacten) en MARI AGHINA (redactielid).

5. Structureel overleg -> contactpersonen (werkgroep o.b.v. beleidsplan ICB)
Dit lijkt mij vooralsnog een brug te ver. Ik heb op de eerste plaats afgesproken met de heer Van der Ven in contact te blijven. Daarbij heb ik de nadruk gelegd op bundeling van krachten. De contactpersoon van de vakbond is Jacqueline van Langeraad.

6. Professionalisering websites CERVANTESONLINE
Volgens de heer van der Ven heeft de vereniging al de handen vol aan hun eigen website. Ik denk dat dit onderwerp eerder thuishoort in de ontwikkelingen van het commerciële bedrijf Cervantes Holding. Inzake bekostigingsmogelijkheden adviseerde hij te werken met adverteerders.

7. Wat kan de vakbond van Levende Talen betekenen voor docenten Spaans in samenwerking met het Instituto Cervantes Benelux? Ik ontving daaromtrent de brochure Levende Talen Vereniging & Vakbond met als inhoud: "Levende Talen behartigt al (bijna) 100 jaar de belangen van leraren in Levende Talen. Dit betreft het vakinhoudelijke aspect, maar ook de collectieve en individuele rechtspositionele belangen van haar leden, van cao-onderhandelingen tot persoonlijk advies. Hiervoor is Levende Talen aangesloten bij de Federatie Onderwijsbonden CMHF/MHP." De vakbond is volgens de voorzitter hoofdzakelijk actief bij conflictsituaties, werkt samen met het Bureau Evers en ook met de Unie. Inzake mijn eigen rechtspositionele problematiek heb ik laten weten dat ik als lid van de Unie op 30 maart jongstleden in Culemborg een principe-afspraak voor een onderhoud heb gemaakt met mevrouw Mr. Ingeborg Mussche. Die afspraak moet ik nog maken. Ik heb de heer Van der Ven toegezegd hem hierover te rapporteren. Inzake de arbeidsmarktproblematiek van docenten Spaans in Nederlands heeft de heer Van der Ven toegezegd dit door het bestuur van de sectie Spaans te laten bestuderen. Concreet komt het hierop neer dat wij willen weten welke leden een goed betaalde baan met een goed arbeidscontract hebben en wie niet. Is er een vergelijking mogelijk met al die werkloze academici die ten tijde van Nieuw Elan in de kaartenbakken zaten van de arbeidsbureaus?

8. Wat verder ter tafel komt
Ik heb de voorzitter van Levende Talen inzage gegeven in pagina 197 van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales met de afbeelding van een enveloppe van de Casa de Su Majestad el Rey gericht aan SEÑOR J.L. VAN DER HEYDEN Instituto Cervantes Benelux, hetgeen ik beschouw als erkenning van mijn rechten door het Spaanse Koninklijk Huis. De heer Van der Ven was het daarmee eens. Ook heb ik hem een bijzondere postzegel cadeau gedaan.

Ik heb het gesprek als prettig, gastvrij en hoffelijk ervaren. Mede door de galante behandeling door zijn assistente. Ter accordering ontvangt de heer Van der Ven een kopie van deze brief.

Prettig weekend, John van der Heijden Stichting Cervantes Benelux Voorzitter CC TOON VAN DER VEN

ZATERDAG 2 JULI 2011 PALEIS SOESTDIJK