Español English

4.5.5 BEDRIJFSADVISERING
Het vestigen van een bedrijf in Spanje is een gewaagde onderneming met veel risico's. Het belang van taal, cultuur en mentaliteit is in het verleden door menig ondernemer onderschat. Het geprojecteerde Cervantes Business Consultancy verzorgt in de toekomst adviezen en begeleiding van bedrijven uit de Benelux die in Spanje willen ondernemen en Spaanse bedrijven die in Nederland zaken willen doen. Strategiebepaling, haalbaarheidsonderzoek, marktonderzoek, leggen van contacten, organisatie van zakenreizen, begeleiding en follow up van zakenreizen, organisatie en deelname aan vakbeurzen en het leveren van interim-administrateurs en -managers.

NEDERLANDS-SPAANSE SAMENWERKINGSPROGRAMMA'S

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN