INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

21 juni 1998. Betreft: SUMMERTIME Kenmerk: JH/PO980621. Beste Peter, Zomer 1998 is goed begonnen na de 5 - 0 overwinning van Oranje. Het is een gepaste uitslag en doet mij uiteraard denken aan de 5 - 0 van 1 augustus 1996.

Gisteren ben ik naar NOORDWIJK geweest. Ik had gehoopt Liesbeth daar nog te treffen, maar zij was uiteraard niet op de Baak aanwezig met dat mooie weer. Ik ontving een brief van de fractievoorzitter van D66 in de bus met de volgende tekst: "TWEEDE KAMERFRACTIE. fractievoorzitter D66 DEMOCRATEN. mr Th.C. de Graaf. Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. tel. 070 318 26 27. fax 070 318 36 26. Aan de heer J.L. van der Heyden. Instituto Cervantes. Postbus 689. 3500 AR UTRECHT. Den Haag, 19 juni 1998. Geachte heer Van der Heyden, In antwoord op uw brief van 7 mei jl. bericht ik u dat D66 niet zal ingaan op uw uitnodiging om met twee personen te participeren in het bestuur van de stichting Cervantes. Evenmin zal door mijn partij in financiële zin een bijdrage aan uw stichting worden geleverd. In zijn algemeenheid ligt het niet op de weg van politieke partijen om financieel of anderszins deel te nemen in particuliere organisaties. Voor de financiering van uw activiteiten op het gebied van arbeidsmarktbeleid adviseer ik u om contact op te nemen met het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening te Rijswijk of met de arbeidsvoorzieningsorganisatie in uw regio. De doelstelling van uw stichting, het bevorderern van de Spaanse taal en cultuur in het algemeen en de Nederlands-Spaanse samenwerking in het bijzonder, is mij sympathiek. Ik wens u en uw stichting daarom succes met de uitwerken en uitvoeren van projecten die aan deze doelen kunnen bijdragen. Hoogachtend, Thom de Graaf'.

Ik heb hier alsvolgt op gereageerd: ONTVANGSTBEVESTIGING. Dat was het weer voor vandaag. Ik ga nu weer naar De Heuvelrug om te genieten van The Sun. Vanaf volgende week 28 juni zal ik je in mijn correspondentie aanduiden met 'Manager Benelux'. De finale van het wereldkampioenschap gaat op 12 juli toch immers alleen tussen Nederland en België. Voordien verwacht ik een concept van jouw zijde waarin je laat weten op welke wijze deze functie - naar jouw inzichten - kan worden ingevuld. Dan kun/kan je met een gerust hart naar Parijs en de tickets nu alvast bestellen. Ik kan niet. Ik moet immers met Liesbeth 'naar de overkant' in verband met contractuele verplichtingen. Laat jouw voorstel overigens maar checken door de heer De Graaf. Hij is immers Meester in de Rechten. Hartelijke groet, YOUR PARTNER IN BUSINESS. P.S. Uitzonderingen bevestigen de regel.

24 JUNI 1998 CREATIEF PROJECT

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN