INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

J.L. van der Heijden NIJMEGEN 024-3781959 AANGETEKEND MET BERICHT VAN ONTVANGST De Minister van Binnenlandse Zaken Zijne Excellentie H.F. Dijkstal Postbus 20011 2500 EA 's-GRAVENHAGE Nijmegen, 1 december 1995 Betreft: Instituto Cervantes Benelux Excellentie, Gaarne wil ik u verzoeken mij de ontvangst te bevestigen van mijn fax aan u d.d. 4 november jl. 16.00 uur en mij mede te delen welke acties er naar aanleiding van dit faxbericht zijn genomen. Samenvattend heb ik u verzocht met onmiddellijke ingang uitvoering te geven aan het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux en in het eerstvolgende kabinetsberaad een daartoe strekkend besluit te laten nemen, met als prioriteiten:

1. het toekennen van een werkkapitaal
2. voorstel tot invulling van het bestuur
3. de aanstelling van een directeur per 1 januari 1996
4. uitwerking rechtspositionele regeling initiatiefnemer
5. vaststelling overlegstructuur

Uw verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie op 9 november jl. heb ik met belangstelling gevolgd. Uw opmerking dat een motie 'Van der Heijden/Dijkstal' aan de basis heeft gestaan van de instelling van de Commissie Van Traa heeft aan mij een soortgelijke reactie ontlokt als aan u. What's in a name? Gelukkig is er nog humor. Ik ben u en Frans Jozef in ieder geval zeer erkentelijk voor het initiatief. Ik kan mij goed voorstellen dat u eerst kunt reageren op mijn verzoek van 4 november wanneer de resultaten van de enquêtecommissie zijn vastgelegd en het rijksrecherche-onderzoek in Kennemerland/Alkmaar is afgerond. In dat geval verzoek ik u mij dat schriftelijk mede te delen. Met de meeste hoogachting, J.L. van der Heijden

11 JANUARI 1996 UW KENMERK: SG96/U1 (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN