INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

Haags Juristen College Mr. J. van der Meer P.O. Box 56229 3305 Limassol CYPRUS Datum: 29 mei 2002 Betreft: CLAIM OP HARRODS Kenmerk: JH/HJC20020S29 Torremolinos, woensdag 29 mei 2002. Geachte heer Van der Meer, Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 22 mei 2002 met bijlagen doe ik u hiermede kopieën toekomen van de reacties die ik terzake vandaag heb verzonden. Het formulier van de NORTHAMPTON County Court heb ik nog niet goed kunnen bestuderen. Vluchtig heb ik echter wel gezien dat de mogelijkheid bestaat tot het indienen van een tegenclaim. Ik denk dat thans het moment is aangebroken om de Chairman of Harrods namens Instituto Cervantes Limited te dagvaarden vanwege medeplichtigheid aan een ontvoeringspoging van de Prinses van Wales met dodelijke afloop. Het totale schadebedrag bedraagt het volledige vermogen van de Prinses van Wales op het moment van overlijden. U kunt zich terzake in verbinding stellen met Haar voormalige raadsman Mr. Anthony Julius in Southampton Row in Londen. De heer Julius is verantwoordelijk voor Prinses Diana's echtscheidingsconvenant d.d. 28 augustus 1996 alsmede Haar Testament dat hij volgens berichten in de pers in december 1996 heeft opgemaakt. Ook kunt u zich voor aanvullende informatie wenden tot Advocaat en Procureur Mr. G. van Amstel in Bunnik. U welbekend. Ik verzoek u de Claim Form van The NORTHAMPTON County Court zorgvuldig te bestuderen en bij het indienen van de claim een bankrekening ten behoeve van Instituto Cervantes Limited te openen in Limassol. Met de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN.

Bijlagen:
1. Fax message aan Lewis Debt Services d.d. 29/5/2002, 15.25
2. Brief van Lewis Debt Services d.d. 3 april 2002
3. Fax message aan Howard Cohen & Co d.d. 29/5/2002, 15.04
4. Brief van Howard Cohen & Co d.d. 16 april 2002
5. Fax message aan Companies Housse Cardiff d.d. 29/5/2002, 14.42
6. Brief LFP/3300636/JL van Companies House d.d. 1 maart 2002
7. Fax message aan Lewis Debt Services d.d. 29/5/2002, 13.59
S. Solicitud de transferencia van de Banco Popular te Torremolinos d.d. 18-02-2002
9. Idem
10. Bankafschrift van de Banco Popular d.d. 18-02-2002
11. Brief HJC Cyprus d.d. 22 mei 2002
12. Fax message aan Mr. Jasper van der Meer, HJC Cyprus d.d. 29/5/2002, 13.36
13. Emailbericht aan
cohouse@lewisgroup.co.uk d.d. 29/512002, 13.17

14. Claim Forms van the NORTHAMPTON County Court Claim no XH 2 04462 d.d. 7 mei 2002

2 JUNI 2002 CLAIM NO. XH 2 04462 TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE CYPRUS

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN