INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

ING Operations Afdeling Betaalrekening Postbus 40580 8900 SW LEEUWARDEN Datum: Vrijdag 28 mei 2010 Betreft: REKENING NUMMER 4729266 Kenmerk: 20100528SCBING Geachte medewerker, Op 24 november 2009 had ik om 13:25 uur een telefonisch onderhoud met uw medewerker Veenstra of Feenstra inzake afschrift volgnr 6 van rekening 4729266 d.d. 2-11-2009. Gebleken is dat op de data 14, 20, 22, 28 op onrechtmatige wijze 5 keer een bedrag van EUR 24,96 is afgeschreven door het bedrijf ADYEN BV. Ik heb de mondelinge toezegging gekregen dat hierop actie wordt genomen en het saldo door de bank zal worden aangevuld. Afgaande op afschrift 1 d.d. 3-5-2010 heb ik vastgesteld dat deze correctie nog niet is doorgevoerd. Ik verzoek u dit alsnog in orde te maken. Voorts deel ik u mede dat het bestuur van de STICHTING CERVANTES BENELUX vanaf 22 APRIL 2010 bestaat uit ondergetekende als voorzitter en de heer G.C.L.M. Peters als secretaris/penningmeester. Het bericht van registratie van de Amsterdamse Kamer van Koophandel treft u hierbij aan. Ik verzoek u ons de bescheiden te doen toekomen om betalingsverkeer via het internet mogelijk te maken. Zowel voor de voorzitter als de secretaris/penningmeester. Hoogachtend, STICHTING CERVANTES BENELUX Zwanenveld 9123 6538 SH NIJMEGEN J.L. VAN DER HEIJDEN Voorzitter

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN