28 januari 2000. Betreft: BESTANDSOPSCHONING Kenmerk: JH/LH20000128.1. Dear Elizabeth, Vrijdag 28 januari 2000. 17.08 Terug uit Woerden. Ik hoop dat je mijn brief van 10.48 met bijlagen en floppies in goede orde hebt ontvangen. De Performa wordt gerepareerd en per post verzonden. Ik trof bij MacHouse een interactieve CD van ANGLIA Perspectives over het leven van mijn verongelukte partner. Ik citeer de laatste alinea van de beschrijving op de verpakking: "Her Death and Funeral - With Dodi Fayed, Diana at last seemed to find happiness but their relationship attracted a blaze of publicity. The princess died as she had lived, pursued by photographers". Met referte aan mijn brief Verzoek d.d. 14 januari 1999 gericht aan Mr. Abraham Moszkowicz Herengracht 464 1017 CA AMSTERDAM verzoek ik jou hiermede de heer Moszkowicz te verzoeken het desbetreffende bedrijf en overige betrokkenen te gelasten in alle bestaande en nog te produceren publikaties de naam Dodi Fayed door te halen op straffe van een in onderling overleg vast te stellen dwangsom per dag vanaf heden. Haar naam dient eindelijk te worden gezuiverd. HARTELIJK DANK. Bijgevoegd: "The Cable Turtle of Purple I, II en III" Op floppy disks in ClarisWorks. BIJLAGEN: Kopie FAKTUUR 650009 van MacHouse Woerden d.d. 28-01-2000. Kopie achterzijde 'DIANA The People's Princess' van ANGLIA PERSPECTIVES.

29 JANUARI 2000 BUILDING THE HOLDING V

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN