24 februari 2000. Betreft: VERDERE ONTWIKKELINGEN Kenmerk: JH/LH20000224.1. Querida Isabel, Donderdag 24 februari 2000. Brief van 13.20 Retour Nijmegen-Wassenaar aan loket 7 aangeboden en Con Urgencia verzonden. Op mijn GSM ontving ik het bericht "-.VERW, -.ZEND DTMF". na intoetsen 'C' verschijnt getal 7619. Ik weet niet wat ik hiermee aanmoet. De Telegraaf van vandaag is al gearriveerd. Rob Hoogland heeft een aardig commentaar op NUON. Exact hetzelfde als de mening van mijn oudste zoon. Het Journaal opent met de gezichten van enkele verre familieleden onder de titel Nederlandse Adel naar Opernball. Zij reizen op uitnodiging van de organisatie van het wereldvermaarde Wiener Opernball en de Stichting Österreich Kultur & Wirtschaft naar Wenen om daar mee te zwieren op dit beroemde dansfeest waar ook onze prinsessen, toen zij nog op zoek waren naar een echtgenoot, acte de présence gaven. Dit is een goed signaal. Het eerste bal, voor zover bekend uit de geschiedenis, werd gehouden tijdens het huwelijk in 1385 van Karel VI van Frankrijk met Isabella van Beieren te Amiens. Lange tijd was het bal een dansfeest dat bij hoge uitzondering gehouden werd. Pas in het tijdperk van de Renaissance raakte het bal echt in zwang en ontstonden het bal paré (hofbal) en bal masqué (gemaskerd bal). Met name door de Franse Revolutie genoot het bal daarna ook bekendheid in de 'gewone' kringen. Maar er bleef een duidelijk rangen- en standenkarakter behouden. In Nederland kennen wij het jaarlijkse Wiener Ball oftewel het bal der Oostenrijkers in Huis ter Duin, een afgeleide van het Opernball. Het is dus een goede zaak dat Guus Meeuwis gisteren in de Amsterdam Arena is opgetreden. Het is klaarblijkelijk niet zonder invloed geweest. De jongens van Oranje hadden vleugels gekregen en de 2-1 overwinning op onze oosterburen is slechts een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen. Met veel genoegen hebben we de wedstrijd gevolgd in De Klikspaan. Ik heb Henk laten weten dat onze collega's mij hebben verzocht voorlopig even uit Noordwijk weg te blijven. Daar had hij volop begrip voor. Na afloop van de wedstrijd werden wij 'invitado' door een sympathieke Spanjaard met de naam Joaquín uit Cáceres bij Badajoz (Extremadura). Joaquín is daar directeur van een bankfiliaal van Unicaja en komt hier regelmatig op vakantie. Ik heb hem in kennis gesteld van ons Nuevo Espíritu Project in Badajoz. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat is afgelopen. Het vormt immers de basis voor de nieuwe ontwikkelingen binnen onze organisatie. Hierin is geen plaats voor groeperingen die regelmatig in negatieve zin de voorpagina van de krant halen. Liefde is... ...voor groot én klein. Mijn kinderen laat ik daarom graag in de komende feestvreugde delen. Ivo Niehe is mijn goede vriend uit Houten vóór geweest. Dat maakt niets uit. De boodschap is in ieder geval al voor een deel overgekomen bij de Franse president. En er is nog werk genoeg te verrichten in de Franse Hoofdstad. Voordien gaat er echter nog een mailtje naar Michelle Fawcett. Om 16.08 verzond ik het volgende bericht:

Dear Michelle, Thank you for your reaction on my Letter to Diana. I can communicate that as from that date I sent Diana a letter every week. I proposed her to become Her husband on the 28th of december 1996 after having been invited by her for Christmas. Although I have been advised to stop mourning about my loss herewith you find my last letter. As from now I will go and look for another partner. Yours sincerely, J.L. Van der Heyden Neude 30C NL 3512 AG UTRECHT Netherlands Fax and Telephone *31 30 233 15 74 Lady Diana Frances Spencer Princess of Wales Posthumous/Earl Charles Spencer Kensington Palace LONDON W8 4PX UNITED KINGDOM Concerns: Report 36 - The Last Post Reference: PJ/RD970901 etc.

Een soortgelijk bericht ten behoeve van Barbara Beall is niet doorgegeven. Ik zal mijn imago weer oppoetsen door opnieuw te gaan fietsen langs de kust. Mark heeft mijn fiets al laten repareren. Ik neem hem de volgende keer mee in het vliegtuig naar Spanje. Een andere vrijetijdsbesteding wordt het bezoeken van toekomstige samenwerkingspartners. Ik neem mij derhalve voor vanavond te gaan dineren in het Hotel Cervantes. De vijf bestuursleden van de Asociación Europea de Profesores de Español heb ik in mijn mailingbestand ingevoerd. Inclusief Drs. Leontine Freeve-de Vrijer. Ik heb zoëven (17.05) via de radio vernomen dat er tussen de heer Melkert en Marjet van Zuijlen afspraken zijn gemaakt aangaande de vertrouwelijkheid van de stukken achter het boek Retour Nijmegen-Den Haag. Dat neemt niet weg dat ik verwacht dat hij thans uitvoering geeft aan mijn beleidslijnen zoals ik die in mijn brieven aan hem en zijn collega's, alsmede in mijn beleidsplan, heb verwoord. Laat hen dat maar weten. Hartelijke Groet, Tijd: 17.22.

27 FEBRUARI 2000 VOORLAATSTE BRIEF UIT SPANJE AAN LIESBETH HALBERTSMA

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN