Datum: Dinsdag 17 mei 2005 Betreft: KONINGSKIND Kenmerk: 20050517JHLH Dear Elizabeth, Ik vervolg mijn brief van zondag, eerste pinksterdag. Rond 12.00 heb ik de brief Op dood spoor? ter verzending in de brievenbus van het postkantoor Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd. Met vier DVD's. Daarna heb ik de videoband 'Diana, Queen of Hearts' uit het cellofaan gehaald, bekeken en opgeslagen op de datum 1997-12-25. Dat was immers het eind van het verhaal en tevens het begin. De dag waarop ik duidelijk heb aangegeven bereid te zijn haar werk voort te zetten binnen het kader dat ik - mede 'on her behalf' - had uitgezet: The New Direction in Her Life. Gisteren, Tweede Pinksterdag, ben ik met de trein van 07.50 vanuit Dukenburg naar 's-Hertogenbosch vertrokken. Bij aankomst in de Noordbrabantse hoofdstad bleek dat de stoptrein vanuit Nijmegen was vervangen door de sneltrein en op alle stations tussen Nijmegen en 's-Hertogenbosch een stop maakte. Met het gevolg dat de trein eerst om 8.29 arriveerde op het verafstgelegen perron. Toen ik op de roltrap stond zag ik de trein van 8.30 naar Utrecht wegrijden. Met dank aan de Nederlandse Spoorwegen. Hierdoor kwam ik een half uur te laat (9.49) in Bilthoven aan. Het begin van de oecumenische dienst in de Parochiekerk van Onze Lieve Vrouwe met als thema "Een vuur ontsteken" heb ik gelukkig kunnen meemaken. Mijn gezin was weer even herenigd. Aan de viering werkten mee: pastor G.Th. Oostvogel o.p., liturg; ds. M.E. Boersma, predikant; Arie van Viegen, orgel en piano; Janny Steegman, lector; Marieke Bekker, solozang. De liturgie vermeldt: In deze viering wordt gedoopt: Lucas van der Heijden, geboren 9 december 2004. Tijdens het welkomstwoord bracht pastor Oostvogel het huwelijk van Mark en Caroline in herinnering op 5 september 2003. De tweede lezing was uit de boeken Lucas en Johannes. In dit verband sloot de verkondiging door predikant Meindert Boersma perfect aan bij het verhaal over De Kracht van het Geloof dat ik in de zomer van 1990 in Jaca aan de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela heb opgeschreven. Ook de heer Boersma refereerde aan een reis die hij onlangs met een werkgroep van de Woudkapel in Bilthoven heeft gemaakt naar een plaatsje in Frankrijk aan de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Bovendien refereerde hij aan een boek van Inyath Khan (familie van Hasnath naar ik aanneem). Zijn thematiek betrof dan ook de 'christianisering van de heydenen'. In dit verband heeft pastor Oostvogel mijn kleinzoon Max Lucas Christiaan dan ook gedoopt als Koningskind. Vandaar dat ik hem na afloop van de dienst welkom heb geheten in 'De Familie'. Ik was zeer gecharmeerd door de geloofsbelijdenis die in de liturgie was opgenomen. Ik citeer.

Ik geloof in een kerk die haar deuren wijd openzet, waar ieder welkom is en niemand buitengesloten wordt. Die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw, tussen goed en slecht, waar heilig en zondig is, die geen rangen en standen kent, maar waar allen van hoog tot laag werkelijk broeders en zusters van elkaar zijn. Ik geloof in een kerk die haar eigen grenzen overschrijdt en een tafel bereidt voor allen die zich tot Jezus Christus bekennen. Die het 'woord van God' in dialoog belijdt en waar communio hand in hand gaat met communicatie. Ik geloof in een kerk die niet heerst maar dient, waar recht gedaan wordt aan allen, die niet denkt aan eigen roem, maar de kleinen eert en hen optilt uit hun vernedering. Die op uittocht is uit het land van slavernij en op weg is naar een werkelijke bevrijding voor allen. Ja, ik geloof in een kerk die haar crisis te boven komt en blijft getuigen van de hoop die in haar leeft.

Mark las hierna een fragment uit De Profeet van Kahlil Gibran. Na de doopplechtigheid volgde een met veel gevoel gezongen lied Nu jij er bent door Marieke Bekker uit Tilburg. De dienst werd afgesloten met Een nieuw bruiloftslied van Huub Oosterhuis. Zo nieuw is dat lied echter niet. Het werd al op 14 april 1973 gezongen in de R.K. parochiekerk in Beuningen bij Nijmegen. Tijdens het verlaten van de kerk werd ik gebeld door de heer Thomas Triebels uit Groningen. Ik heb de verbinding echter verbroken in verband met de ongeschiktheid van het tijdstip. In familiekring hebben wij de plechtigheid op een sfeervolle wijze afgesloten. Mijn voormalige echtgenote heeft Ramon en mij nadien naar het station van Bilthoven gebracht. Ik heb haar de DVD's met al onze familiefilms cadeau gedaan. Van daaruit zijn we gezamenlijk naar 's-Hertogenbosch gereisd. In Nijmegen aangekomen heb ik vanaf 17.10 de film KINGDOM OF HEAVEN gezien. De in de 12de eeuw gevoerde strijd tussen Saracenen en 'christenen' over de heerschappij over Jeruzalem is in deze film op voortreffelijke wijze uitgebeeld. De avond heb ik afgesloten in Figaro aan de Waalkade.

De statistiek van gisteren en vandaag. Maandag 16 mei 2005 Tweede Pinksterdag
4281 hits. 1873 bezoeken, gemiddeld 912. Jaartotaal 106.842 bezoeken. Speciale aandacht voor 20. Naar Noordwijk terug, 54. Elizabeth, 91. Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen, 96. Fusieproces en 98. English Breakfast Dinsdag 17 mei 2005 3790 hits. 428 bezoeken, gemiddeld 883. Jaartotaal 107.265 bezoeken. Met een enorme stijging voor Cervantesonline van plaats 57 naar 6 in de Top 100 van 831 verwijzende pagina's. In Lourdes heb ik al in 1990 voor jou gekozen. Dat heb ik in februari 1992 nog een keer bevestigd in de Sacré Coeur de Paris. Daarna heeft mijn toenmalige echtgenote onze relatie verbroken en gekozen voor de overbuurvrouw met dezelfde achternaam als de huidige President van de Verenigde Staten. Ik heb haar wel in kennis gesteld van het op 28 december 1999 gecommuniceerde testament en mijn Claim op Harrods. Dit is dus weer een moment om hierop voort te bouwen.

18 MEI 2005 WETTELIJKE KADERS