4 april 1997. Betreft: GELUKSGETAL Kenmerk: PJ/YP970407. Beste Peter, 7 april wordt zeker een gelukkige dag. Mijn beminden zitten nog ver van huis. Bijvoorbeeld een Goede Vriend in Houten. Ik zal het er vandaag inderdaad wel van gaan nemen en ga lekker stappen in 's-Hertogenbosch. Daar schijn ik goed bekend te zijn. Voordien echter nog even deze brief. Het betaalbare restaurant is Grand Restaurant Le Connaisseur aan de Oude Gracht te Utrecht. Ik bezocht dat restaurant op 22 maart nadat ik de Beurs over Geldzaken had bezocht en mijn Certificate of Incorporation Instituto Cervantes Limited England and Wales had afgegeven in Stadskasteel Oudaen, waar op 10 maart 1991 het zogenaamde 'Spanjeproject' was afgesloten. Na dit project uitgebreid te hebben geëvalueerd is daar nu iets moois uit voortgekomen. 'Uw gezin' is jouw groep collega's. 'Een prominent echtpaar' is Hare Majesteit de Koningin en Prins Claus met Wie ik een bijzondere band heb nadat Zij in Aken de Karlspreis heeft ontvangen en in Middelburg de Four Freedoms Award heeft uitgereikt aan Zijne Majesteit Koning Juan Carlos de Borbón y Borbón.

Het 'spiritistisch koninkrijk' is het koninkrijk Van der Heyden-Spencer. De 'vroegere partner', dat ben ík. Het is niet mijn bedoeling geweest om jou het gevoel te geven schuldig te zijn. Integendeel, een keiharde schriftelijke confrontatie was noodzakelijk om met de narigheid uit het verleden definitief af te rekenen. 'Een sollicitatie' kan slaan op een eerder door mij gedaan aanbod. Dit aanbod is realistisch naar mijn inzichten. Naar jouw nieuwe hobby ben ik geïnteresseerd. Ik heb geschiedenis als mijn nieuwe hobby. Al een hele tijd. Na de geschiedenis van Spanje en Nederland intensief te hebben bestudeerd heb ik mij recentelijk sterk verdiept in de Royalty of England. Inmiddels heb ik bij de Hoge Raad van Adel tevens de grafelijke titel aangevraagd op basis van de bestaande 'erkenningsregeling' als vermeld in het artikel 'Tandarts werd jonkheer' in de Telegraaf van 28 maart met de tekst: 'Dan is er ERKENNING'. Het kan zijn dat een familie vroeger een titel mocht gebruiken, maar dat die in onbruik is geraakt, omdat bijvoorbeeld een voorvader niets in zo'n titel zag. Die kan men dan terugkrijgen. Dit kan uitsluitend plaatsvinden ten aanzien van personen die behoren tot een geslacht dat voor 1795 al tot de inheemse adel behoorde'. Uit mijn genealogisch onderzoek is gebleken dat wij verschillende graven in de familie hebben gehad. 'Belangrijke dingen die u in het verleden hebt gedaan brengen opnieuw geld op'. Dit is ons voormalige beleidsplan, dat thans is veredeld tot Business Plan Instituto Cervantes Netherlands, Belgium, Luxemburg, England and Wales. Veel ontwikkelingswerk zit hierin en zal met de steun van alle betrokken partijen thans zijn geld moeten opbrengen. Ik ben begonnen met het zoeken van een financier en heb inmiddels een bureau ingeschakeld dat Venture Capitalists gaat aantrekken. Het lijkt mij voor jou inderdaad belangrijk niet te domineren en bereid te zijn een concessie te doen. Ik kan niet op alle plaatsen tegelijk zijn en op 21 april ben ik al in Engeland, waar nog meer werk op mij wacht in de educatieve sfeer.

'Ruzie' hoort niet in mijn vocabulaire thuis. Dat laat ik graag aan anderen over, als zij dat nodig vinden. Met goed overleg kom je overigens een stuk verder. Ik denk ook dat het goed is om gemaakte fouten toe te geven. Ik zal je er niet op aankijken. Ik ben dus degene die mijn geheimen nu onthult. Er zullen inderdaad anderen in beeld komen die hun visie vertellen. Die visie is geboren in het Licht van de Vuurtoren van NOORDWIJK.'

Ik verheug mij op ons etentje aanstaande maandag vanaf 17.00 uur in Applebee's. Ik heb je veel te vertellen in het kader van mijn huidige koers. Zonder tegenbericht reken ik nu écht op je. Het is misschien de laatste keer vóór de 28ste september. Gezien jouw persoonlijke betrokkenheid bij onze zuiderburen heb ik de eer je bijgaand afschrift te doen toekomen van een brief namens Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip van België.

Met vriendelijke groet, John van der Heyden. Bijlage: Kopie brief van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip van België d.d. 24 maart 1997

8 APRIL 1997 GENEALOGIE TER ATTENTIE VAN "YELLOW PETER"