President Directeur Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. Drs P. Bouw. Amsterdamseweg 55.1182 GP AMSTELVEEN. Datum: 7 december 1996. Betreft: CERVANTES AIR Kenmerk: ICB/KLM961207.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Bouw, Het artikel Dubbelslag staat met verkoop aandelen KLM in het NRC Handelsblad van 5 december jongstleden vermeldt 'Het netwerk van intercontinentale vluchten is het sterkst ontwikkeld bij KLM, die in Europa slechts een gering marktaandeel heeft van 4,6 procent. Met de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia wordt al gesproken over eventuele samenwerking.' Indien dit mocht leiden tot een fusie geef ik U - in aansluiting op mijn brief van 2 december jongstleden - graag ter overweging het nieuwe bedrijf dan CERVANTES AIR te dopen. Met als huiskleur uiteraard paars. Een proces van horizontale marktintegratie kan dan worden ingezet. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden.

KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ CERVANTES

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN