Instituto Cervantes De Wellenkamp 1530 6545 NM NIJMEGEN de Baak Management Centrum VNO-NCW De heer Johan Mellenbergh Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK Datum: 26 maart 1997 Betreft: SP2000 Kenmerk: JH/JM970326 Geachte heer Mellenbergh, Gaarne wil ik U hartelijk dank zeggen voor de toezending van de copy van de sheets van Martin Heilbron op 11 maart jongstleden. Het was inderdaad een interessante lezing. Ik ben ook geboeid geraakt door de nieuwe huisstijl van de Baak en de hierop voorkomende communicatieboodschappen, zoals agresivo: 'quiero mucho mas', joyeux: 'constater une ressemblance' en vooral de lege stoel. Ik kan derhalve helaas uw uitnodiging van 22 april aanstaande niet aanvaarden. Ik bevind mij dan op BUCKINGHAM PALACE tijdens 'the changing of the guard'. Dit als voorbereiding van mijn reis naar Stratford-upon-Avon teneinde aldaar het hoofdkantoor van de nieuwe 'Cervantes-organisatie' te vestigen. Desalniettemin blijf ik uiteraard tot in het jaar 2000 in Uw programma geïnteresseerd en hoop bij een volgende gelegenheid weer een keer aanwezig te kunnen zijn. Wellicht kunnen we dan eens filosoferen over een programma 'Cervantes à la Carte'. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland & Wales J.L. Van der Heyden General Manager

KOERSBEVESTIGING

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN