Instituto Cervantes Neude 30 C UTRECHT Prof. Dr J.G. Knol UTRECHT. Datum: 6 april 1998. Betreft: SPANJEPROJECT Kenmerk: ICNBLEW/JGK980406. Geachte heer Knol, Teruggekeerd uit Spanje ben ik tot de conclusie gekomen dat ik daar maar zo snel mogelijk moet gaan wonen zodra het bedrijf hier operationeel is. Ik hoop dat u mijn 'Letters to Diana and Elizabeth' met belangstelling heeft gelezen. Ik verzoek u de Letters to Elizabeth na doorlezing over te dragen aan de heer Drs. P. Ottenhoff in HOUTEN. Ik heb de heer Ottenhoff verzocht zijn - door mij opgerichte - bedrijf met ingang van heden om te zetten in Instituto Cervantes Benelux. De bestaande infrastructuur van zijn bedrijf kan dan worden gehandhaafd en de door zijn bedrijf opgeleide Internationale Staf Medewerkers, een origineel door de heer Ottenhoff ontwikkeld produkt, kunnen dan voor het bedrijf worden ingezet. Mijn Letters to Diana, Princess of Wales ontvang ik graag van u retour, tenzij u een uitgever weet die belangstelling hiervoor heeft. Dat hoor ik dan wel van u. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN Esq. P.S. Ik lees dat mijn stand-in JH zijn brieven terug wil van mijn partner. Zij zijn een vermogen waard. Als u mijn brieven wilt verkopen verzoek ik u wel de opbrengst ten goede te laten komen aan The Business. Dan kan ik u in ieder geval betalen voor een eervolle opdracht.

6 APRIL 1998 COMMISSARIAAT TER ATTENTIE VAN PROF.DR J.G. KNOL

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN