Drs H.G. Starrren. Directeur Management Centrum VNO-NCW. Koningin Astridboulevard 23. 2202 BJ NOORDWIJK. Datum: 23 september 1999. Betreft: 'DE BAAK' IN SPANJE Kenmerk: JH/HS990923. Beste Harry, Onder het motto "Goed voorbeeld, doet goed volgen" maak ik vandaag weer eens een fietstocht langs de kust.

De eerste bijeenkomst van Management maakt meer kapot dan je lief is.. heb ik met genoegen bijgewoond. Het is goed zware onderwerpen in een groep met gelijkgezinden te kunnen bespreken. Ik neem dus weer graag deel aan de volgende bijeenkomsten. Mijn eerstkomende verblijf in Spanje heb ik vastgesteld op 14 oktober tot en met 15 november. Na de bijeenkomst van 13 oktober overnacht ik in Noordwijk, bij voorkeur op de Baak. Dat biedt de mogelijkheid om vooraf van gedachten te wisselen over wat Hennie van Egmond noemde een "Baak in Spanje", doelend op het door mij geplande Cervantes Management Centre. De Spaanse Minister-President is al van dit initiatief op de hoogte. Ik werk graag aan de opbouw van dat nieuwe bedrijf als een joint-venture met jouw bedrijf. Liesbeth heb ik verzocht zich met de juridische en organisatorische kant van de zaak bezig te houden (vaststelling en invulling organogram). Op de eerste plaats nodig ik je dan ook van harte uit om mee te werken aan het Congres 2000 in het najaar van het volgend jaar in het Congresgebouw van Torremolinos waarin ik belanghebbende partijen graag uitnodig van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van het Nederlandse bedrijfsleven in Spanje en Latijns-Amerika en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in dat werkveld. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft onze voormalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat er HFL. 250 miljoen gereserveerd is voor 'nog onbekende' activiteiten. Ik ben van mening dat dat bedrag aan de uitvoering van mijn beleidsplan dient te worden besteed. Tot 13 oktober aanstaande ben ik nog in Nederland. Ik vertrek op 14 oktober om 16.30 vanaf Schiphol naar Málaga. In die tijd is er dus ook nog ruimte om hierover van gedachten te wisselen. Met kerst en oud- en nieuw heb ik in principe een reis naar het Verenigd Koninkrijk in de planning staan (Schotland en Stratford-upon-Avon). Het zou leuk zijn als we dan samen kunnen fietsen. Hartelijke groet, John L. Van der Heyden.

20 NOVEMBER 1999 OPERATION PURPLE TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN