Instituto Cervantes Holding Cervantes Management Centre Royal Cervantes Airlines Bank Cervantes Benelux. Haags Juristen College T.a.v. mevrouw M.C. van Veen Laan van Meerdervoort 415 NL 2563 AR 's-GRAVENHAGE. Datum: 19 april 2001. Betreft: ANNUAL RETURN Kenmerk: ICNBLEW/HJC20010419. Torremolinos, donderdag 19 april 2001. Geachte mevrouw Van Veen, Ter bevestiging van ons telefoongesprek van hedenmiddag 14.00 uur ontvangt u hiermede afschrift van het vandaag 'con urgencia' aan Companies House te Cardiff verzonden 363s Annual Return ter attentie van Mr. V. Lawrence. Ik heb de heer Lawrence gisteren telefonisch de oorzaak van de vertraging uiteengezet. Ten gevolge van een leveraandoening sta ik onder behandeling van internist Dr. Dofferhoff in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. Dientengevolge was ik vanaf 12 december 2000 tot en met 17 april jongstleden in Nederland en heb derhalve in die periode geen kennis kunnen nemen van de mij toegezonden correspondentie. Mijn informatie inzake de ontwikkeling van onze organisatie heb ik toegezonden aan Mr. G. van Amstel te Bunnik, ter kennisgeving aan zijn cliënte Drs. E.H. Halbertsma, voormalig statutair directeur van het Management Centrum VNO/NCW 'de Baak' te Noordwijk. In het vertrouwen dat de ontwikkeling van ons bedrijf met voortvarendheid wordt aangepakt teken ik met vriendelijke groet. Hoogachtend, John L. Van der Heyden Torremolinos.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN