Nederlandse Beurs voor Investeringen in Bedrijven en Ondernemingen NeBIB Mr B.G.M. Lacor Parkweg 57 3603 AB MAARSSEN Países Bajos Datum: 13 mei 2002 Betreft: KANSRIJK BEDRIJF Kenmerk: JH/NeBIB20020513 Torremolinos, maandag 13 mei 2002 Geachte heer Lacor (Beste Ben), Het is alweer een tijd geleden dat ik mijn laatste brief aan u heb verzonden. Om precies te zijn op 11 maart 1998 getiteld UW BRIEF VAN GISTEREN (aangehecht). Vanmorgen las ik in de Telegraaf het volgende artikel. Durfkapitalisten wachten steeds langer op hun geld DEN HAAG - Private equity en venture capital duiken vaker op in de balansen van Nederlandse pensioenfondsen..... Het gelijk kwam dan wat later zoals in het geval van beurssof Textlite, stelt de vertrekkende Halder-directeur. In dit verband vestig ik u mijn aandacht op de uitgave van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales dat via het internet verkrijgbaar is. Ondanks alle moeilijke omstandigheden van de laatste tijd dienen Wij thans met de uitvoering van onze beleidsdoelstellingen verder te gaan. Het lijkt mij goed dat u thans de juiste investeerders weet te mobiliseren. Met een hartelijke groet vanuit het zuiden van de Europese Unie. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN

CERVANTES HOLDING (NEDERLANDS)

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN