Directie de Baak T.a.v. de weledele heer drs H.G. Starren Directeur Management Centrum VNO-NCW Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK Datum: 1 april 2004 Betreft: VERDER BOUWEN Kenmerk: JH/HS20040401 Nijmegen, donderdag 1 april 2004. Mijn laatste brief PUINRUIMEN EN HERSTARTEN dateert alweer van meer dan een jaar geleden. De gecorrigeerde versie tref je aangehecht aan. Het ziet er thans naar uit dat met voortvarendheid wordt gewerkt aan de rectificatie van Diana's testament. Liesbeth heeft hierin een gedelegeerde verantwoordelijkheid waarvoor ik de noodzakelijke voorbereidingen heb getroffen. Twee praktische actiepunten uit die laatste brief waren:

1. de opbouw van het Cervantes Management Centre
2. de opbouw van een website 'Cervantes'

Hiermee ben ik volop bezig geweest in Spanje en heb Liesbeth daarover volledig geïnformeerd via haar adviesbureau in Buitenkaag. Mijn brief van gisteren met de titel GECONSOLIDEERDE BALANS lijkt mij op dit moment het belangrijkste in verband met de waardebepaling van CERVANTES HOLDING. Tot op heden heb ik nog geen feedback van haar terugontvangen. Inzake een gezamenlijke bespreking verwacht ik van haar slechts twee dingen:

1. Een rapport van bevindingen
2. Een accoutantsrapport

Het geheel bekostigd door een externe financier die ook tot uitbetaling kan overgaan van de door mij in de loop van jaren gemaakte kosten. Zowel voor de holding als de stichting. Vandaag heb ik voorgaande berichtgeving afgerond d.m.v. een aangetekend schrijven DE BRUG GESLAGEN onder nummer *3SRMHR 2336083*

Op mijn website http://www.cervantes.nu/ heb ik de informatie gemeenschappelijk gemaakt ten behoeve van de geïnteresseerde partijen. Volgens mijn statistiekprogramma zijn er dagelijks gemiddeld 10 mensen die ernaar kijken. Ik ga ervanuit dat dat een beperkte - ons bekende - 'inner circle' is. Liesbeth beschikt ook over de toegangscode tot dit statistiekprogramma. De belangrijkste brief aan een Nederlandse collega vinden we vandaag op plaats 8 en neemt derhalve een toppositie in. Het is BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) inzake de CERVANTESKRING. Ik ben van mening dat thans het juiste moment is aangebroken om samen verdere werkafspraken te maken met ons drieën voordat ik weer naar Spanje terugkeer voor enige tijd. Ik verzoek je daarom de lang geleden toegezegde geagendeerde uitnodiging naar onderstaand logeeradres te sturen. Telefonisch ben ik wederom bereikbaar. Laat mij s.v.p. even weten hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt, zodat ik er met mijn planning rekening mee kan houden. Bij voorbaat dank en hartelijke groet.

MY LADY IN DE KLEUREN VAN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX EN
INSTITUTO CERVANTES LTD ENGLAND AND WALES

22 SEPTEMBER 2004 CONNECTING NETWORKS TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN