TELEFAX Bestemd voor: Knijff & Partners. T.a.v.: Mevrouw C. Dendekker. Telefaxnummer: 0294-416722. Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 18 december 1996. Betreft: Depot handelsmerk United Kingdom. Uw ref.: T/22075 / TM 14713. Geachte mevrouw Dendekker, Conform onze telefonische afspraak van hedenmorgen verzoek ik u hiermede het handelsmerk Instituto Cervantes te deponeren in Groot-Brittannië op dezelfde wijze als in de Benelux is geschied. Bijgaand ontvangt u het voorlopige Memorandum of Association of Instituto Cervantes Limited d.d. 17-12-1996, gevestigd te Folkestone, Kent, Great Britain. Hartelijk dank voor uw medewerking. Met vriendelijke groeten, J.L. Van der Heyden.