KOSTENOVERZICHT 1996 STICHTING CERVANTES BENELUX IN NEDERLANDSE GULDENS

computerbenodigdheden

 1.391,71

congreskosten

 55,00

contributies

 130,00

drukwerk

 1.298,38

entreegelden

 61,20

excursies

 80,50

fotokopieën

 89,82

frisse lucht

 10,00

Kamer van Koophandel

 86,00

kantoorbenodigdheden

 636,45

opleidingen

 421,00

oprichtingskosten limited

 875,00

porti

 738,70

PR

 803,06

reiskosten

 2.661,91

relatiegeschenken

 848,00

representatie

 1.034,81

Strategisch Perspectief 2000

 346,63

telefoonkosten

 703,94

vakliteratuur

 1.060,35

verblijfskosten

 413,65

verzekeringen

 61,00

verzendkosten

 150,00

Wereld Natuur Fonds

 230,00

   
Totaal in guldens

 14.187,11

Totaal in euro's

 6.437,83

KOSTENOVERZICHT 1997 STICHTING CERVANTES BENELUX

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN