6.4 Financiële paragraaf

Stand per 31 JANUARI 2012. Gemaakte ontwikkelingskosten in euro's.

Stichting Cervantes Benelux

Jaar

 Euro's

 Cumulatief

1991

 1.939,33

 1.939,33

1992

 10.396,02

 12.335,35

1993

5.814,37

18.149,72

1994

  900,90

 19.050,62

1995

  3.318,02

 22.368,64

1996

 6.437,83

 28.806,47

1997

  14.139,01

42.945,48 

1998

 4.144,51

 47.089,99

     
TOTAAL

 47.089,99

  47.089,99

In het eerdere overzicht heb ik de door Jan Bouwman - die thans naar verluidt in Gorinchem woont - in 1993 berekende kosten niet meegenomen in het plaatje. Dit dient verder te worden bekeken.

Instituto Cervantes Holding

 Jaar

  Euro's

 Cumulatief

1998

   2.966,28

  2.966,28

1999

   12.194,89

  15.161,17

2000

    10.828,93

  25.990,10

2001

  11.731,96

   37.722,06

2002

   10.356,11

   48.078,17

2003

   5.749,89

   53.828,06 

2004

    8.191,38

  62.019,44

2005

    5.006,99

    67.026,43

2006

   10.096,96

   77.123,39

2007

 5.779,45 

   82.902,84

2008

   10.084,29

  92.987,13

2009

    8.721,24

      101.708,37

2010

   4.560,63

  106.269,00

2011

   3.369,58

109.638,58

2012

 1.684,02

111.322,60

TOTAAL

111.322,60

111.322,60Hierin zijn ook de kosten van de
Kamer van Koophandel opgenomen ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux.

Totaal ontwikkelingskosten EUR 158.412,65

Laatst bijgewerkt op MAANDAG 30 JANUARI 2012

Deze kosten zijn uit eigen middelen gefinancierd en tot op de cent nauwkeurig verantwoord door de oprichter van de Stichting Cervantes Benelux en eigenaar van de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales. De tot en met het jaar 2000 gemaakte ontwikkelingskosten zijn op 1 januari 2001 verantwoord aan de Nederlandse Ministers van Algemene Zaken, Economische Zaken en Financiën. Ik hoop dat zij dit goed hebben gecontroleerd aangezien ik op 4 mei 2006 heb vastgesteld dat er verschillen bestaan met de berekening die ik in WEDEROPSTANDING heb vermeld.

GEWENST ORGANISATIEMODEL OFWEL ORGANISATIEPROFIEL

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN