INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Betreft: uw enquète activiteitencode, d.d. 28 oktober 1994 m.b.t. S211928 Ik verzoek u deze brief als onlosmakelijk verbonden te beschouwen aan aangehechte antwoordstrook. Vanaf de oprichting van de Stichting Cervantes Benelux heeft het bestuur tot 28 april 1993 researchactiviteiten ontplooid teneinde in samenwerking met een aantal door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen erkende particuliere opleidingsinstituten opleidingsactiviteiten te ontwikkelen ten behoeve van het Nederlands-Spaanse bedrijfsleven. Op 28 april 1993 heeft het bestuur de activiteiten van de Stichting om m.i. zwaarwichtige redenen voor bepaalde tijd opgeschort. Het is mij bekend dat de Kamers van Koophandel zich hebben voorgenomen een bestandsopschoning door te voeren van lege rechtspersonen teneinde een eind te maken aan misbruik van lege stichtingen en vennootschappen. Ik verzoek u hieromtrent - mede in verband met de ideële doelstelling en het op 28 april 1993 genomen bestuursbesluit - een uitzondering te maken voor de Stichting Cervantes Benelux. Ik sta het bevoegd gezag van de Kamer toe hieromtrent onder het beding van volstrekte vertrouwelijkheid informatie in te winnen bij de Minister van Justitie. Tevens geef ik toestemming te refereren aan mijn brief aan haar d.d. 12 oktober 1994. Gaarne ontvang ik van u een ontvangstbevestiging van dit schrijven en verzoek u tevens mij in te lichten omtrent de door uw Kamer te ondernemen stappen. Hoogachtend, J.L. van der Heijden Oprichter Stichting Cervantes Benelux P.S. De tekst van deze brief is niet bestemd voor openbare doeleinden.

WIJZIGINGSFORMULIEREN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN