INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Burgemeester van Nijmegen. Namens deze, De heer G. Schoonderbeek. Korte Nieuwstraat 6 NIJMEGEN. Datum: 18 december 1996. Betreft: UW KENMERK PD20/GSch. Kenmerk: ICB/BvN961218.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Schoonderbeek, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief van gisteren waarin u mij meldt dat u mijn dossier heeft geretourneerd aan het Ministerie van Justitie t.a.v. de Directie Bestuurszaken, alsmede het gisteren verstrekte aanvullende dossier. Dit heeft mijn volledige instemming. Met name aangezien ik in mijn situatie aan veiligheidsaspecten de hoogste prioriteit toeken. Het Ministerie van Justitie is daarvoor het meest geëigende apparaat. Aangaande mijn verzoek om gemeentegarantie kan ik mij voorstellen dat u hierin geen direct gemeentebelang herkent. Daarin heeft u wellicht gelijk en is dit nog prematuur. Ik zal mij hieromtrent nader beraden. Ik dank u zeer hartelijk voor uw bemiddeling. Hoogachtend,

ADRESWIJZIGING NIJMEGEN - UTRECHT TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN