EEN EN VIJFTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

WOENSDAG 20 DECEMBER 2006

 

WAARDE COLLEGAE

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Gisteren ben ik dus naar de afscheidsreceptie geweest van GUUSJE TER HORST als BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN. Zij nam afscheid van de volledige Nijmeegse burgerij. Mijn bezoek stond echter niet geheel in dat teken. Elk afscheid is immers weer een nieuw begin. Ik moest in dit verband onwillekeurig even terugdenken aan mijn afscheid van NIEUW ELAN in Noordwijk in juni 1991. Ik was toen 43 jaar. Als variant op JULIO IGLESIAS' lied A MIS TREINTA Y TRES AÑOS had ik toen voor mijn collega's een miniatuurflesje CUARENTA Y TRES (43) gekocht met daarbij een kaartje met de boodschap EEN NIEUW ELAN, EEN NIEUWE START, UN NUEVO ESPÍRITU. Zo ontwikkelt de toekomst zich elke keer opnieuw. Zodra een voorbije activiteit ten einde loopt doemt er ook meteen weer een geheel nieuwe weg voor ons op. Een stuk braakliggend terrein dat om ontginning vraagt. Wat de toekomstplannen van de thans DEMISSIONAIRE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN zijn weet ik niet, maar ik heb het voorgevoel dat wij elkaar gisteren niet voor de laatste keer hebben gezien. Ik wens haar daarom hierbij nogmaals veel succes in de rest van haar carrière. Het was er gezellig druk in DE VEREENIGING. Aangezien ik al lange tijd weg ben uit de KEIZER KAREL STAD trof ik niet veel bekenden. Ik heb er kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter van NEC NIJMEGEN, de heer VINCENT PAES. Ik heb hem laten weten dat ik zijn club tegenwoordig aanduid met de KEIZERLIJKE NIJMEGEN EENDRACHT COMBINATIE ofwel LOS IMPERIALES DE NIMEGA. Ook heb ik hem in kennis gesteld van mijn plannen met ZIJN ARNHEMSE COLLEGA'S. Na een gesprek met FONS DE POEL over de DIANAKWESTIE ben ik naar den Dukenburg teruggekeerd. De statistiek. 841 bezoeken. Gemiddeld 688. Jaartotaal 246.189. In de Top 100 van 3287 verwijzende pagina's vandaag speciale belangstelling voor 87. 26 OKTOBER-BORREL AAN MEVROUW KARIN DE WINTER, DIRECTIESECRETARESSE VAN DE BAAK IN NOORDWIJK EN DRIEBERGEN 89. EERSTE UITGEBREIDE BRIEF AAN PRINSES DIANA 92. RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR II 95. VALENTIJN 99. JOHN KOTTER en 100. IN HET SPOOR VAN DE ASTROLOOG Ik neem met alle genoegen weer eens taken op die anderen voor mij hebben waargenomen. Ik dien dan wel over een overzicht te beschikken van de werkzaamheden die men in mijn naam op grond van de door mij verstrekte volmachten heeft verricht. Zoals ik al eerder aan LIESBETH HALBERTSMA heb laten weten: een ACCOUNTANTSRAPPORT en een RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vanzelfsprekend met inbegrip van het RAPPORT VAN LORD JOHN STEVENS.

21 DECEMBER 2006 DE GROOTSTE NIJMEGENAAR