Dinsdag 2 april 2002 16.28 Terug van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis voor het prikken van bloed i.v.m. de afspraak van volgende week 9 april en R.M. Tijssen te Malden. Geen gesprek mogelijk. Wel telefonisch of per email. Mijn 'huidige nauwkeurigheid' heeft mij deze keer in de steek gelaten. Tijdens mijn poging om 502 foto's over te zetten van de 256 MB-kaart heb ik hulp gevraagd bij Dixons. De gegeven instructie heb ik onjuist uitgevoerd, waardoor 502 foto's zijn gewist. Alle foto's vanaf dinsdag 27 maart t/m 1 april. Een persoonlijke slag, maar ook een slag voor de organisatoren van het colloquium in Moskou. 17.11 Bericht aan de heer Tijssen Concerns Aanslag 1999. Geachte heer Tijssen, Op doorreis van Moskou naar Spanje heb ik vanmiddag door uw secretaresse kopieën laten maken van mijn faxberichten d.d. 25/02/02 16:15 en 04/03/02 12:15 uit Spanje. Via mijn emailadres ben ik niet meer bereikbaar. Waarschijnlijk ten gevolge van overbezetting van de server vanaf 7 maart 2002. Vandaar dat ik u verzoek mij te berichten via het emailadres in Nijmegen. In verband met uw fiscaal rapport 1999, uw ref. 035845.0, heb ik grote twijfels bij de juistheid van de door de Nederlandse belastingdienst opgelegde aanslag. Daartoe citeer ik mijn faxbericht van 4 maart j.l.

"In aansluiting op mijn faxbericht van 25/02/02 16:15 heb ik nog even gekeken naar die aanslag inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen 1999. Volgens mij klopt er iets niet. Uw fiscaal rapport - ref. 035845.01999 vermeldt:

Verschuldigde belasting/premie

De terug te ontvangen inkomstenbelasting/premie bedraagt f 18.072
De terug te ontvangen inkomstenbelasting/premie bedraagt EUR 8.200

Het aanslagbiljet vermeldt hetzelfde bedrag t.w.

Te betalen

Premie volksverzekeringen
29,55% van f 48 175 (maximum) f 14.235
Totaal inkomstenbelasting/premie f 14.235

Ingehouden loonbelasting/premie af f 18.072
Voorlopige teruggave bij f 18.072
Heffingsrente bij f 1.209

Totaal f 15.444
Te betalen EUR 7.008

Voor zover ik mij kan herinneren heeft Cadans die premie al gedurende het gehele jaar 1999 ingehouden. Op 17 december 1999 heb ik van de belastingdienst Particulieren/Ondernemingen om 13.20 uur de telefonische mededeling ontvangen dat mijn aanvraag vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen was toegekend. Ik beschik hier in Spanje niet over de jaaropgave van Cadans terzake. Mijn gehele inboedel ligt opgeslagen in een container bij een Nijmeegs verhuisbedrijf. Ik neem echter aan dat u over die jaaropgave beschikt i.v.m. de samenstelling van uw Fiscaal rapport 1999." Met referte aan mijn brief met kenmerk JH/RMT20020225 d.d. 25 februari 2002 verzoek ik u mij te laten weten hoe ik thans dien te handelen. Bij voorbaat hartelijk dank, J.L. VAN DER HEYDEN. P.S. Volgens opgave van mijn uitgever zijn er op dit moment nog slechts twee boeken verkocht ref. www.trafford.com/robots/01-0341.html Nochtans stel ik er prijs op van u te vernemen op welke wijze royalties worden belast in Nederland.

3 APRIL 2002 ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL