Dinsdag 11 november 2003 Verzonden: Date: Tue, 11 Nov 2003 10:33:57 Subject: Afwegingen To: Peter Vincent Schuld CC: Drs E.H. Halbertsma Geachte heer Schuld, Na mijn bericht van vannacht aan mijn Collega Halbertsma inzake uw gewaardeerde brief van 1 november doe ik u hierbij nog enkele losse gedachten en ervaringen toekomen. Evenals bij het sterrenbeeld MAAGD lukte het slapen niet best vannacht. Mede vanwege de aflevering van The Bold and the Beautiful van gisteravond. Hierin werden dezelfde chantagepraktijken toegepast als in augustus 1997 met Diana. Ik herinner mij nog de foto van 'The Kiss', waarin Diana in een innige omhelzing met Dodi Fayed op de Jonikal vanuit de lucht is gefotografeerd en de grote kop op de voorpagina van The Sun met de tekst "Yes it's love". De vraag daarbij is of het allemaal door derden is verzonnen en wie hierbij de directe belanghebbenden waren. Dat was Al Fayed op de eerste plaats. Naar verluidt zou Diana die fotograaf zelf hebben ingeseind. Ik vraag mij hierbij dan ook af hoe de beroepsfotografen tegenover dit soort praktijken staan als we praten over de ethiek van de beroepsgroep. Ik heb ook nog steeds mijn twijfels of ik mijn handelsmerk van de hand zal doen. Wie zijn hierbij de belanghebbenden? Ik heb vanaf het begin van de ontwikkeling van mijn plan gekozen voor het belang van de Nederlandstalige hispanisten in de Benelux. Er dienen nog heel wat verrekeningen plaats te vinden. Zo liet mij afgelopen vrijdagavond een Engelsman uit Birmingham weten dat zijn vader na de oorlog in een gevangenis in Spandau opgesloten zat met Herman Goering. Op een vraag aan hem wat ze met Goering moesten doen heeft hij toen naar zijn zeggen gezegd dat ze hem maar vrij moeten laten. Zo heb ik ook gesteld dat het niet mijn bedoeling is dat Al Fayed voor de rest van zijn leven in de gevangenis terecht moet komen, maar dat hij wel de schade dient te vergoeden aan onze limited. Ik heb hem laten weten dat Al Fayed het Verenigd Koninkrijk inmiddels heeft verlaten en in Zwitserland is gaan wonen. Dat wist hij niet. Ik sluit niet uit dat Diana die zoen heeft gegeven vanwege het feit dat Dodi Fayed bereid zou zijn aan de opbouw van ons bedrijf zijn medewerking te verlenen. Dat soort zaken dient nog allemaal te worden opgehelderd. Ik heb begrepen dat er in Engeland nog een diepgaand onderzoek wordt uitgevoerd inzake die situatie. Tot op heden heeft alleen Mohamed Al Fayed nog het woord gevoerd en Diana was míjn partner. Dit is door Trafford Publishing in Canada bevestigd. Zie http://www.trafford.com/robots/01-0341.html Ook een medewerker van het Malaca Instituto heeft mij gezegd "no fue su amiga, fue su novia" (collega van camareros op aangehechte foto)

en de directe medewerkster van Dominee ter Linden van de Kloosterkerk in 's-Gravenhage: "Diana was uw beste vriendin". Ik was volledig voorbereid op een feest op 28 september 1997 op Paleis Het Loo. Een gerenommeerde wereldbekende uitgeverij als Trafford Publishing kan dat niet verkondingen wanneer dat niet de waarheid is. Mijn collega Halbertsma kan dit bevestigen. Vandaar dat zij een kopie van dit bericht ontvangt. Ik trof zaterdagavond voor mijn verjaardag in HOTEL CERVANTES ook twee heren uit het voormalige Oost-Duitsland in de sauna. Nadien waren zij ook in THE NUMBER ONE BAR. Eén van de heren had in de DDR dienst gedaan als Staats Polizei (Stazi). Wij vierden tijdens mijn verjaardag dan ook de val van de Berlijnse muur op 9 november 1989. De desbetreffende heer is nadien in de cocaïnehandel terechtgekomen en heeft daarvoor vijf jaar gevangenisstraf uitgezeten en is ermee gestopt. "Jij was niet de enige" heb ik hem laten weten en "Cervantes heeft de Don Quijote ook in de gevangenis geschreven." Mensen zijn produkten van hun tijd en het systeem waarin zij opgroeien. De levenswandel wordt meestentijds bepaald door de omgevingsfactoren. Pas zodra de spiegel wordt voorgehouden krijgt men inzicht in de eigen positie. 'Change starts in the brains of people' en goede change managers zijn in staat om die processen aan te sturen naar het gewenste doel. "Ik ben zo blai. Ik ben zo blai dat ik dit nu heb kunnen vertellen" was de reactie van deze Nederlandse Duitser uit Ermelo. Hij bevestigde wederom de rechtmatigheid van mijn vordering op de Staat der Nederlanden ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux. Er heeft op dit punt dus al een belangrijke cultuuromslag plaatsgevonden en het is zaak om die situatie te stabiliseren en te voorkomen dat mijn rechten in criminele handen geraken. In dit verband zijn de vorstenhuizen van de Benelux ook potentiële overnamekandidaten. Zij staan immers in mijn testament en het handelsmerk staat ook vermeld in de statuten van de Stichting Cervantes Benelux. Dus zo eenvoudig is het niet om te verkopen. Zodra de stichting mijn declaratie kan betalen kan ik mij uit het bestuur terugtrekken en kan het handelsmerk desgewenst ook van de Stichting Cervantes Benelux worden losgekoppeld door middel van een statutenwijziging. Nu ik de foto's van derden uit mijn bestanden aan het verwijderen ben stel ik mij de vraag of de gefotografeerde personen daarvoor ook zijn betaald. Dat is voor mij een fundamentele ethische vraag. Zoals u wellicht weet heb ik mij het lot van prinses Diana persoonlijk zeer sterk aangetrokken. Daar weet Wim Kok alles van. Vooral de stalkingpraktijken van de fotografen in de tijd vanaf 28 augustus 1996. Ik begrijp nu wat er met dat begrip wordt bedoeld. Diana heeft dat inderdaad dagelijks aan den lijve ondervonden en het moeten bekopen met haar dood. Die problematiek houdt mij nog zeer sterk bezig. In de tijd dat ik haar had voorgesteld bij mij in Nederland te komen wonen was er al een wetgeving in de maak om haar van dat soort praktijken te vrijwaren in het kader van de privacy-wetgeving. Het belang van slechts één doodenkele fotograaf die een vermogen heeft verdiend aan 'THE KISS' heeft aan al die perspectieven een definitief eind gemaakt. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS. 21.12 Vanmiddag heb ik het formulier 20031111UWVGAK - mede ingevuld door de secretaris van de politie van Torremolinos - als 'Bewijs teken van leven' ter verzending in de brievenbus van Torremolinos gedeponeerd.

12 NOVEMBER 2003 ELIZABETH UIT SCHOTLAND