DONDERDAG 12 JANUARI 2012

WAARDE COLLEGAE

Verzonden: "Subject: DONDERDAG 12 JANUARI 2012 AL FAYED ACHTER DE TRALIES Date: January 12, 2012 12:25:08 PM GMT+01:00 To: THOMAS TRIEBELS Cc: MR DRS MARC VAN HOORN, DRS LIESBETH HALBERTSMA.

Beste Thomas, Wederom een vroegertje. Vandaag is er op mijn website wederom bijzondere belangstelling voor CORRESPONDENTIE MET ADVOCATENKANTOOR NAUTA DUTILH TE AMSTERDAM. Nadat ik gisteren een bezoek had gebracht aan de SPAR HOLANDÉS en BLANKENSTEIN SATELLITE SERVICES in Torreblanca zag ik gisteravond de mooiste vrouw van Nederland (om te zien) op RTL Boulevard.

Zij komt uit het kleinste dorp van Nederland - PERSINGEN - en heet DAPHNE DECKERS. Zij is vermeld in 8 JULI 1996 INSPIRATIE TER ATTENTIE VAN DE VOORMALIGE VOORZITTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, 20 SEPTEMBER 1999 DE REIS VAN DE FENIX, 30 JANUARI 2005 OPLADEN VAN DE BATTERIJ, 3 FEBRUARI 2009 VAN WASSENAAR NAAR BUENOS AIRES, 22 MEI 2010 232 LEIDEN en 28 MEI 2010 VERBLIJF IN AMSTERDAM TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA. In hetzelfde programma werd ook de naam MARISKA HULSCHER genoemd. In de jaren 1992 en 1993 heb ik als voormalig bestuurslid van de VERENIGING VAN INSTELLINGEN VOOR BUITENSCHOOLS MONDELING ONDERWIJS VBMO gesprekken gevoerd met leden van deze vereniging teneinde hen bij mijn Cervantesplan te betrekken.

Een artikel in de Telegraaf in april 1993 over een rector van het Westfries Dag/Avondcollege met een mededeling dat het onderwijs "gecriminaliseerd" zou zijn heeft er toen toe geleid dat ik die activiteit heb moeten staken en in samenwerking met voormalig minister HANS DIJKSTAL van BINNENLANDSE ZAKEN een terzake uitgebreid recherche-onderzoek, inclusief parlementaire enquête, heb moeten laten uitvoeren door de Commissie-Van Traa vanaf 6 DECEMBER 1994. Het rapport is op 1 FEBRUARI 1996 uitgebracht. Dit is hier te zien op YOUTUBE. Met veel bekende gezichten. De Wet BOB is hieruit voortgekomen. Mijns inziens verwijzende naar mijn brief van 22 JULI 1996 getiteld TICKET TO THE TROPICS aan BOB VAN AALST. Tot op heden is er van die hele "criminalisering van het onderwijs" niets aangetoond. Met uitzondering van de liquidatie van een naamgenoot van mij in Alkmaar waarmee ik geen enkele relatie heb onderhouden. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat die gehele sector van indertijd meer dan 130 erkende instituten - waarvoor ik zes jaar lang aan wetgeving heb meegewerkt in samenwerking met het MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP - enige binding zou hebben gehad met de georganiseerde criminaliteit. Van toenmalig secretaris CHRIS DE MEY ontving ik daarover onderstaande brief d.d. 24 DECEMBER 1990.

Een binnen dit kader zeer gerespecteerd instituut was het INSTITUUT HULSCHER, met vestigingen in SOEST, ASSEN en EMMEN. Voor zover ik mij kan herinneren heb ik Liesbeth tijdens mijn bezoek aan hun vestiging in Soest in februari 1993 vandaaruit nog een valentijnskaart gestuurd. Hulscher is vermeld in 23 JANUARI 1993 GESPREKSAFSPRAKEN TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE, 18 FEBRUARI 1993 NEUZEN IN DEZELFDE RICHTING TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE, 24 FEBRUARI 1993 AFSPRAKEN INSTITUTEN GESPREKSAFSPRAKEN TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE, 10 MAART 1993 AFSPRAKEN MET INSTITUTEN (1) TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE, 18 MAART 1993 AFSPRAKEN MET INSTITUTEN (2) TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE etc. etc. Ik ben van mening dat ik vanaf die tijd afdoende maatregelen heb getroffen om die problematiek structureel tot een oplossing te brengen als beschreven in mijn BRIEVEN AAN BREUKER en 30 APRIL 1993 BEËINDIGING OPERATIE SPIDER TER ATTENTIE VAN VOORZITTER JAN WILLEM VAN AALST VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX. Mijn bestaande relatie met het internetbedrijf uit PURMEREND dat mijn domeinnamen beheert is een voortvloeisel van mijn bestuurslidmaatschap van die VBMO. Dat betreft ook mijn contacten met SOESTDIJK. De belangrijkste hoofdrolspeler in dit verhaal is op 1 DECEMBER 2004 in Utrecht overleden. Mijns inziens treft ZIJN DOCHTER geen enkele blaam, afgaande op de eerste twee afleveringen van BEATRIX, ORANJE ONDER VUUR. De beelden van en commentaar op het staatsbezoek aan Oman heb ik met belangstelling gevolgd op het NOS-journaal van gisteravond. Het doet mij deugd dat MAXIME VERHAGEN deel uitmaakt van de delegatie. Van MARC VAN HOORN ontving ik het geruststellende bericht dat CRISTINA KIRCHNER met succes is geopereerd aan haar schildklier. Wij beiden wensen haar beterschap. Vanuit deze achtergrond kijk ik naar de STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 2704 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 6116 verwijzende pagina's 27. 11 JULI 2004 REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG en 43. 7 APRIL 2008 THE VERDICT. In het bericht terzake in de Daily Mail is Mohamed Al Fayed achter de tralies afgebeeld beste MAAGD: Als u zich goed hebt voorbereid zal een reis voorspoedig verlopen. U kunt iemand ontmoeten die een belangrijke rol in uw leven gaat spelen. Verbeter de relatie met dierbaren door in gesprekken wat dieper te graven. Ik heb tot mijn genoegen vastgesteld dat dat al eerder is gebeurd op 14 MAART 1997.

SCHORPIOEN: Begint de vlam in uw liefdeleven te doven dan wordt het tijd het vuurtje op te stoken. Dat is u wel toevertrouwd. Wacht niet tot de ander in actie komt; neem het initiatief. Vrees openhartigheid niet. Verras uzelf en uw partner met een nieuwe hobby. Het maken van STRANDWANDELINGEN is het eerste wat mij te binnen schiet. Van mijn voormalige echtgenote en belangrijke steunpilaar bij de opbouw van het FSI ontving ik bericht dat onze voormalige buurvrouw in Wijchen op 65-jarige leeftijd is overleden. Wij wensen de familie Visser hiermee sterkte met dit verlies. TOT MORGEN"

VRIJDAG 13 JANUARI 2012 EEN ZWARE VERANTWOORDELIJKHEID