13 maart 1997 Betreft: VERTROUWEN WINNEN Kenmerk: PJ/OE970313. Beste Liesbeth, Gisteren werd ik getroffen door de nieuwe opschriften op de enveloppe van de Baak:

'short lines, the binoculars
Iris G. (29) heeft belang in de organisatie
lastig: 'vertrouwen winnen'

Op dat laatste heb ik ogenblikkelijk gereageerd via de fax met de boodschap 'Dat heb je al járen van mij. Hartelijke Groet! ¡Cervantes!' Dit is niet bedoeld als een spottende opmerking. Integendeel. Dit is van harte gemeend en de werkelijkheid voor mij. Mijn vertrouwen heb je vanaf ons allereerste gesprek en dat heb ik nooit beschaamd. Never. Hetgeen je nu op de enveloppe hebt laten drukken is de essentie van de correspondentie die ik een aantal jaren heb gevoerd met een oud-cursist van Nieuw Elan. Dit heb ik al geruime tijd achter me gelaten, maar ik kan me nog wel een essentiële zin uit die correspondentie herinneren. Hij luidde: "De buitenwereld was blind voor de verbeteringen die er binnen de organisatie werden doorgevoerd". Het meisje van de receptie heb ik op een ietwat relativerende wijze aangesproken om het niet te zwaar te maken. Mijn ideeën zijn absoluut zinnig en ik hoop dan ook dat je niet van mening verandert, want ik voel jouw wind nog in mijn rug. Daar bouw ik op. Uiteraard heb ik consideratie met de gevoelens van anderen. Op de eerste plaats met die van jou. Gisteren is een vriend van mij overleden. Dat heeft nu uiteraard mijn voornaamste aandacht. Dat neemt niet weg dat er nu belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Vanmorgen belde mijn makelaar. De belangstellenden voor mijn huis willen nú een beslissing. Zij gaan accoord met mijn voorwaarde aangaande de rechten voortvloeiende uit de vermelding van het huisadres op briefpapier met een historische waarde. Een kamer in dit huis kan ik niet huren. Mijn definitieve adres per 1 juni zal dus Walcote House moeten zijn. Vóór 1 april dient dus echt alles op de rails te staan. Daar heb ik de hulp van vrienden in hoge posities echt bij nodig. Van jou op de eerste plaats. Nu. Die 'short lines' zijn absoluut noodzakelijk. The binoculars heb ik inmiddels al gebruikt om in NOORDWIJK naar de overkant te kijken. Het is niet meer tien voor twee, maar vijf voor twaalf. Van de redactie van Source ontving ik bericht dat zij met mijn artikel bezig zijn en Iris G. zal ik graag eens leren kennen. De kleur van een iris is immers paars. Mijn Vertrouwen heb je en houd je. En Winnen doen we samen. Hartelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L VAN DER HEYDEN

15 MAART 1997 BRIEF VAN 14 MAART 1997