27 februari 1998. Betreft: HERTROUWEN Kenmerk: JH/LH980227. Lief Klankbord, Vrijdag 27 februari 1998. Afgelopen woensdag was ik getuige van een gesprek tussen drie jongedames. Zij spraken over het thema 'hertrouwen'. "Mijn grootvader is hertrouwd voor het geld", zei ze. Dat zou voor mij ook een motief kunnen zijn, maar niet het zwaarste wegen. Vannacht heb ik weer van je gedroomd. Het speelde zich af in ons pand op de Parallelboulevard bij de Palmentuin. In die droom zag ik Jacobine van der Horn voor me. Ze zei jou: "De groeten aan Bart en aan je dochter Roos". "Dus je hebt een dochter?", zei ik in die droom. "Ja, maar geen echte." "Dus geadopteerd" was mijn conclusie. Ik heb vorige week gezien dat het bankje bij de bushalte schuin tegenover Krauthammer en accountantskantoor Van den Broek met het opschrift 'DROMER' is verdwenen. Evenals het opschrift 'DE OUDE WEG IS WEG'. Maar die dromen blijven toch bestaan en die oude wegen ook, in die dromen. Ik denk daarbij vandaag aan het eerste gesprek dat ik heb gehad met Olav Smits-Van Waesberghe. Hij heeft nog 500 gulden van mij tegoed zodra het bedrijf draait. Wij spraken over jou als klankbord. "Is zij een goed klankbord?", vroeg Olav. "Ja, een hele goede", was mijn antwoord en er verscheen een merkwaardige grijns op zijn gezicht. Als je een dieet overweegt, denk dan eens aan de serie Nutrilite-produkten van Amway. Je hebt mijn distributeursnummer en je helpt mijn bedrijf daarmee van de grond tillen, waardoor wij vanaf nu gezamelijk vooruit kunnen plannen. Ik sta overal voor open en verwacht ook dat mijn netwerk thans tot acties overgaat om Het Plan te realiseren.

In dit verband denk ik aan de heren Wim Dik, Hans Wijers en Jan Kalff, van wie ik de foto's in de krant zie. Ik denk daarbij aan het aan jou voorgestelde bezoek aan de CEOE in Madrid. We dienen nog een belofte in te lossen aan Julio Sampedro. Hij kan een delegatie Nederlandse zakenlieden in Spanje introduceren, zoals vermeld in mijn beleidsplan. Hans Wijers is op dit moment uitermate succesvol in China. Dat geldt ook voor Wim Dik van KPN. De Telefónica is oppermachtig in Spanje. Dat is zeer ongewenst. Het zou dus een goede zaak zijn als KPN ook een stukje van de Spaanse markt meepakt op het gebied van telecommunicatie. De heer Dik is immers ook bekend met ons Spanjeproject. Ik heb hem zelfs in de IMS-brochure zien staan als bestuurder van de Stichting Nieuw Elan. Dat is toen niet doorgegaan. Hij kan uiteraard wel in het bestuur van onze holding stappen. In dat verband valt mij een klein berichtje op in het NRC van gisteren. Het luidt alsvolgt Roddelblad. Als ik de gelegenheid had gehad die hoofdredacteur te ontslaan dan zou dat vanwege het misleidende nieuws in nummer 98/8 van 18 februari jongstleden zijn geweest. De voorpagina van dit nummer laat een foto van 'My Lady' zien met de tekst: Diana De hele waarheid. * Prinses tóch zwanger. Dodi eiste abortus. Het artikel staat bol van de leugens. Op pagina 54 lees ik: "Had Dodi een kind bij een ander? Mijn Egyptische tegenspeler heeft dus geen abortus geëist van My Lady, hoewel de voorpagina van het blad dat wel suggereert. Dat heeft ernstige consequenties voor de beeldvorming rond mijn positie terzake. Hiervan kan de heer Van der Tonnekreek immers op de hoogte zijn. Ik memoreer dienaangaande mijn brief aan Di van begin juli met de tekst: 'Sunday, 29-06-1997 Today I went From the Neude to The Loo. There I delivered a letter for Princess Margriet, with the text: "Concerns: Announcement, Apeldoorn, 29 June 1997, This letter is to announce that I would like to marry Lady Diana Frances Spencer, Princess of Wales, in the Anglican Chapel of this Palace on 28 September 1997. Yours Faithfully, INSTITUTO CERVANTES, Netherlands, Belgium, Luxemburg, England and Wales, J.L. Van der Heyden, Manager Benelux" . In the Palace I received number 28 for my umbrella and key number 04 for the locker. On my question if I could have a rest in the Palace I got the answer that I have to wait. Of course I went first to the chapel. It contains 41 chairs. In the dining room they played beautiful classic music and the table was perfectly prepared with red and purple roses. I watched a video tape about the history of the Palace and intended to buy one for you. But that was not possible. I noted that Mr Elco Brinkman opened the palace after its restauration. There was also a bus with British visitors. On my way back home I was collected by a taxi. The driver was a young woman with blond hair and exactly the same eyes as you have. So I told her my secret, that I was preparing a wedding unless I did not yet have the answer. She belonged to a group of students - apparently from Leiden - with wooden shoes. In Utrecht a singer sung 'With a little help from my friends'. Tomorrow I will write a letter to Mr Paul Rhem or Mrs Piekema of the PR-office. For the first time I took place on the terrace before the cafe 't Neutje' looking at the 'Dragon Burough Street'. Next to me there is an office for Recruitment and Selection of Vedior ASB. They have a Sunflower in their shop-window and two pairs of glasses in the colours yellow and blue. I am not very fond of blue. But perhaps that might be another challenge. I noted that Mr Ratelband is obliged to divorce. It's a pity that he did not get into contact with me when he had the chance last Sunday." Uit die tijd dateert een artikel in "Party", Nr. 27, 2 juli '97 met in suggestief rood en geel: "EXCLUSIEF 'IK KOM NIET OP KLOMPEN' - EMILY WIL DIANA OP HUWELIJK!" Ik zal dat hele artikel niet citeren, maar het bevat ook onnauwkeurigheden. Zo zou Diana voor het eerst naar Nederland komen, terwijl Zij regelmatig incognito te gast is geweest. Tevens heb ik op die bewuste 29 juni vastgesteld dat de tafel in de Koning Willem III-zaal al was versierd met rode en paarse bloemen. Vervolgens ben ik door een treintaxi naar het station in Apeldoorn vervoerd. De taxi werd gereden door een jongedame die klaarblijkelijk bevriend was met een groep jongemannen die met dezelfde trein terugreisden als ik. Zij waren keurig gekleed in kostuums zoals we die alleen nog zien onder corpsleden van de Rijksuniversiteit van Leiden. Zij droegen ook klompen. Zij hadden er een soort feest van gemaakt. Wachtend op de trein op het perron haalden zij een krat bier tevoorschijn en boden mij een pilsje aan. Ik heb hen daarbij laten weten dat ik mij dat niet kon veroorloven in mijn positie. Dat begrepen zij zeer goed. Van een soortgelijke rit op 28 september heb ik je al in kennis gesteld. Met name het verhaal over de abortus die ik zou hebben geëist als ons huwelijk was doorgegaan. Ik heb dit wederom verteld aan de chauffeuse van de treintaxi. Die situatie is dus glashelder.Weekend heeft zich dus schuldig gemaakt aan een flagrante schending van het weergeven van de waarheid en publieksmisleiding jegens de moeder van de toekomstige koning van Engeland. Ik merk overigens op dat het blad "Party" - voor zover ik mij kan herinneren -haar redactieadres in het pand heeft op de Wildenborg in Diemen waar ook TopCentre was gevestigd. Het samenwerkingsproject van het Arbeidsbureau Amsterdam, Start en Nieuw Elan als initiatief van Joop Tegels. Jij zat in de Stuurgroep. Wij zijn daar namens ons bedrijf toen nog bij de opening geweest. Het was op de dag dat jij mij onderweg vertelde dat Jacobine moest afvloeien. Dat kon ik mij goed voorstellen, want ze zat praktisch de hele dag computerspelletjes te spelen in onze tijd. Ik heb tijdens die opening van TopCentre openhartig van gedachten kunnen wisselen met de in de fax van gisteren vermelde heer Tijhaar. Wim Tijhaar was mijn meest gewaardeerde collega in het VBMO-bestuur. Een uitstekend bedrijfseconoom, die ik in feite ook wel in mijn bestuur wil hebben. Wellicht kan Knol hem polsen. Ik werd namelijk deze week ook nog gebeld door een medewerkster van 'Beleggers Belangen'. Ik heb echter nauwelijks tijd om mij daarmee bezig te houden en heb dus behoefte aan de nodige expertise op dat gebied binnen mijn organisatie. Terugkomend op mijn Engelse verhaal valt mijn oog op het artikel "Aanvaarde vorm van openbare wellust" in het NRC van gisteren. De Londense Ritz is 92 jaar geleden geopend door het dertiende kind van een voormalige schaapherder uit de Alpen, de voormalige kelner César Ritz. Ik ben er de laatste keer nog langs gelopen, op zoek naar Spencer House, eigendom van mijn beoogde President. De volgende keer moeten wij daar maar eens thee gaan drinken. In dit verband valt mij namelijk de advertentie op met het kopje "DE NIEUWE ESQUIRE IS IN". Ik memoreer dat ik in Engeland bij de Monarchist League onder die titel te boek sta. Wellicht kan John de Mol ook een bijdrage leveren aan de opbouw van mijn bedrijf, onder de naam Cervantes Production". Hij zal daar heel wat Spaanssprekenden een genoegen mee doen. Voorts wordt het zaak dat Sylvia Tóth in actie komt om mijn plannen ten uitvoer te brengen. Met name het artikel "Schiphol banenmotor van Nederland" in de Telegraaf van vandaag geeft daar aanleiding toe. Dit zijn zeer interessante gegevens. Als ik hiervan nog het percentage aan werknemers met Spaanstalige contacten weet, dan heb ik een zeer stevige basis om Het Plan te promoten. Ik denk dat ik vanmiddag maar eens naar Diemen ga. Ook Christie's lokt mij in Amsterdam. Dat bedrijf heb ik voor volgende week 6 maart in mijn agenda genoteerd. 13.35 Volgend faxbericht verzonden: 27 februari 1998 13.35 uur. Voeg ik hieraan toe dat ik met mijn ex gezamenlijk een vermogensverlies van Hfl. 200.000,- heb geleden ten gevolge van de verkoop van mijn huis in Maarn, dan ben ik van mening dat ik mijn deel daarvan, zijnde Hfl. 100.000,-, ter investering in de stichting ten laste van de stichting kan brengen, hetgeen mijn vordering op de stichting verhoogt tot Hfl. 180.834,94 exclusief rentederving. 14.30 Ik ga nu naar de Wildenborg in Diemen. FIJN WEEKEND.

1 MAART 1998 WISSELWERKING