12 april 1999. Betreft: NIEUW TELEFOONNUMMER Kenmerk: JH/PO990412. Beste Peter, Mijn laatste brief aan jou dateert alweer van oudejaarsdag vorig jaar. Ik heb immers besloten de fequentie enigszins terug te brengen. Het lijkt mij namelijk bepaald onwenselijk dat mijn rapportage omtrent de ontwikkelingen van mijn bedrijf met de term 'stalking' zou worden aangeduid. Eén van mijn beste collega's, de huidige financieel-economisch directeur van de Baak, had die term kennelijk al van jou overgenomen. Dat was niet bepaald handig. Het had hem zijn baan kunnen kosten. 'Smaad' is immers een ernstige tenlastelegging. Dat probleem heb ik gelukkig nog kunnen oplossen. Communicatie is echter wel van het grootste belang om de realiteit onder ogen te blijven houden. Afgelopen woensdag had ik een uitstekend onderhoud met deze collega in Noordwijk. Ook heb ik afgelopen week nog een goed gesprek gevoerd met Herman de Koning. Hij had ook jouw boekje over flexwerken ontvangen en met belangstelling gelezen. Hij vroeg zich wel af hoe het nu met jou gaat. Dat geldt ook voor mij. Wat mij betreft denk ik dat je geen geheimen meer hoeft te hebben naar anderen toe. Ik heb je niet voor niets volledig geïnformeerd omtrent al mijn persoonlijke ontwikkelingen. Nu The London Lighthouse niet meer schijnt ben ik op het gebied van hartsaangelegenheden weer op de Vuurtoren van Noordwijk teruggevallen. Ook daar kun je lekker eten. Met Harry Mens bijvoorbeeld. Het lijkt mij goed dat jij ook eens in zijn programma optreedt in het Beach Hotel .

Ik volg zijn programma's via de satelliet in Torremolinos. Ik ben benieuwd of je mijn felicitaties nog hebt ontvangen die ik op 9 maart heb verzonden vanuit Gibraltar. Op de bijgaande kleurenkopie vind je tevens foto's van ons oude kantoor aan de Parallelboulevard 304.

Het wordt op dit moment schitterend verbouwd in de kleur van de auto waarmee ik tijdens kerst 1997 een rit heb gemaakt van Kensington naar Warwick en terug.

Ik hoop er binnenkort weer enkele activiteiten te kunnen begeleiden, waaronder een tweejaarlijks terugkerend congres in het tegenoverliggende Hotel Oranje, in samenwerking met de Baak en de Nederlandse en Spaanse regering en werkgeverorganisatie. De Spaanse Minister-President is al van deze plannen op de hoogte en ik verwacht ook de medewerking van deze 'amigo'. Op dit moment ben ik tot volgende week 19 april bij mijn moeder te gast in verband met haar tachtigjarige verjaardag en de première van Marks musical Frankenstein in het komende weekend. Aanstaande donderdag verschijnt daarover een artikel in de Telegraaf. Ik heb van Herman begrepen dat jouw contacten met de familie Neuman wat losser zijn geworden. Daar kan ik mij wel iets bij voorstellen na Henks mislukte poging om Nieuw Elan en de SBO te fuseren. (Kort daarop ontving ik mijn ontslagaanzegging door mijn beste collega). Ik denk echter nog met veel genoegen terug aan de tijd dat Toby voor ons de business runde in Hoorn. Het huis van Harry Mens schijnt ook door iemand uit Hoorn te zijn gekocht, voor Hfl. 2,2 miljoen. Ik had de heer Mens er vorig jaar al bijna 2,5 miljoen voor geboden. Daar had hij echter geen belangstelling voor. Ga maar eens met hem praten als je zin hebt. Zijn collega Philip Bönneke woont in Noordwijk maar regelt zijn zaken vanuit het kantoor in Lisse. Ik heb Harry ook nog op 28 november 1997 in de Pieterskerk in Leiden getroffen. Samen met Willibrord Frequin en Emile Ratelband.

Ze hebben mijn visitekaartje. Er is dus geen enkele reden voor geheimzinnigheid. Ik realiseer me dat ik je ook nog een brief uit Spanje heb gestuurd. Ik citeer uit mijn verslaglegging aan de directie van de holding: UITNODIGING. Dit aanbod blijft dus nog steeds gehandhaafd. In Spanje heb ik inmiddels ook mijn fax aangesloten. Je kunt mij daar bereiken onder nummer ********. Ook telefonisch. Zodra ik terug ben hoop ik daar ook een iMac te kunnen kopen met internetaansluiting. Maar dan dient zich eerst ook nog een goede financier aan te dienen. Ik heb inmiddels meer dan Hfl. 100.000,- persoonlijk geïnvesteerd en thans zijn anderen aan de beurt om het goede voorbeeld te volgen. Er is geld genoeg in Nederland om mijn plannen te bekostigen. Wellicht kan jij daar - in goede samenwerking met Liesbeth - een belangrijke bijdrage aan leveren. Dan kan ik wellicht ook per auto naar Nederland terugkomen in juni. Onder meer in verband met het veertigjarig bestaan van de Baak. Hartelijke groet. Bijlage: Fotocollage: Noordwijk 7 april 1999.

1 JUNI 1999 LOGEREN TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF