12 juli 2000. Betreft: PROJECT NUMMER ZEVEN Kenmerk: JH/PO20000712.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen, woensdag 12 juli 2000. Beste Peter, Gisteren vond de Algemene Vergadering plaats van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden. In de trein las ik Beatrix met 7,6 miljard rijkste vorstin ter wereld. Het is mijn vaste overtuiging dat wij met ons handelsmerk 'Cervantes' binnenkort ook een plaats op die lijst verwerven ingeval iedereen die ik hierbij heb betrokken doet wat ik aan hen heb verzocht. Daarbij denk ik uiteraard op de eerste plaats aan ons Zevende Project. Daar werd naar mijn idee al behoorlijk aan gewerkt gisteren in Utrecht. Ik vond in de postbus een brief van mijn Noordwijkse collega's met de tekst; Instituto Cervantes Holding. De heer J.L. van der Heyden. Postbus 689 3500 AR Utrecht. Datum 28 juni 2000 Onderwerp herinnering 9 juni 2000. Geachte heer van der Heyden, Hierbij deel ik u mede dat u abusievelijk een herinneringsnota d.d. 9 juni 2000 heeft ontvangen van 2.291,25. Ik verzoek u om de herinneringsnota als niet verstuurd te beschouwen. Mijn verontschuldigingen voor het voorgaande. Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben ingelicht en met vriendelijke groet, M.L. Metselaar Directeur Financiën. Ik neem aan dat dit een reactie is op mijn brief APPELTJE VOOR DE DORST, gezien de datum van verzending en ga er dus vanuit dat die brief thans hun aandacht heeft. Binnen het kader van de waardebepaling van mijn handelsmerk kan ik mij daar wel iets bij voorstellen. Ik ben graag bereid om weer met ons tweeën te gaan werken. De dag begon gisteren dus al feestelijk. Ook in het Beatrixgebouw was het automatisch weer vertrouwd. Daar heb ik al heel wat geschiedenis liggen. Veel vergaderd. De voorzitter van de Vereniging - de heer H.E. (Henk) Koning, uit Oosterbeek, voormalig Voorzitter van de Algemene Rekenkamer - had zich al met een paarse stropdas getooid. Hij leidde de vergadering op uitmuntende wijze. Duidelijke doelstelling: gecentraliseerd en geen 'crosslinende' netwerktoestanden. Een van de leden had vastgesteld dat de vereniging per jaar zo'n kleine 100.000,- aan haar reserves toevoegt en stelde voor dit jaar een bedrag van die grootte ten goede te laten komen aan de slachtoffers van de ramp in Enschede. De heer Koning zette daarop zijn pet op als Voorzitter van het Nationaal Rampenfonds en liet daarop weten dat het risico van die groep inmiddels volledig is afgedekt.De paarse stropdas diende hij echter al meteen te verwisselen voor een zwarte in verband met een crematie in Amsterdam. Nochtans heb ik de indruk dat hij sympathiek zal staan tegenover een bestuurslidmaatschap. Ik heb Liesbeth al eerder laten weten dat ik hem graag in ons bestuur heb in verband met zijn grote financiële deskundigheid. Binnen datzelfde kader hoop ik eveneens dat jij dienaangaande al afspraken hebt kunnen maken met Hans Wijers en overige in mijn 'elftal' opgestelde 'kandidaat-leden'. De naamsbekendheid van het bedrijf breidt zich al gaandeweg uit. Zo sprak ik tijdens de lunch onder meer met de heer Vroomans, de vader van Margriet Vroomans van het programma NOVA. Ik heb hem de volledige strategie uiteengezet. Nadien even rondgekeken op Hoog Catharijne, waar ik Peter Slagter tegen het lijf liep. Hij is al erg grijs geworden, maar ik betrek hem nog graag bij het geplande congres in november.

Rond 15.00 uur werd het gezelschap vervoerd naar de aanlegsteiger van Lovers, waar alle ridders werden ingescheept voor een tocht door de Utrechtse grachten. Vooral de tocht door de Nieuwe Gracht heeft mij zeer gecharmeerd met onder meer de gevelstenen met de deugden Geloof, Hoop en Liefde.

Rond 17.00 uur een wandeling gemaakt langs oude vertrouwde plekjes: Café Dikke Dries, 't Neutje, Neude 30C, Restaurant Mykonos en King Arthur's Pub. Manon Arts heeft mijn oude 'studio 'omgetoverd in een helderwitte salon met meubels in de kleuren goudgeel met rood. Het personeel van Mykonos heb ik nog een cruise toegezegd van Spanje naar Griekenland, waar zij voor de catering kunnen zorgdragen, zodra The Business volledig operationeel is. Vanwege het volle programma heb ik niet meer de gelegenheid gehad om de Winthontlaan met een bezoek te vereren.

Liefde is... ...op huwelijksreis. Daar zie ik reikhalzend naar uit. Echter wel uitsluitend met mijn partner. Dan komt de groepsreis er automatisch achteraan. Samen met alle collega's naar Samos bij voorbeeld. Yoyo Olivier is daar inmiddels al actief. Morgen ga ik weer even naar Arnhem. Ik heb nog niets van haar gehoord. Dan nu de ontwikkelingen van vandaag. Liefde is... ...een E-mail van hem krijgen. Die stuur ik met alle soorten van genoegen vanuit Spanje zodra ik over het email-adres beschik. Een bosje rode rozen doet al wonderen en gaat jaren mee. Vooral als het omgeven is met het symbool van 'Lovers'

De heer Nanlohy van Cadans liet mij vanmiddag weten dat er op 31 juni een brief naar mijn Spaanse adres is verzonden met de mededeling dat ik een Verklaring Teken van Leven dien op te sturen teneinde mijn WAO-rechten te handhaven. Het is mij niet bekend wat de verdere inhoud is van die brief. Maar dat is in ieder geval de voornaamste reden om morgen naar het Cadanskantoor in Arnhem te gaan en die zaak alsnog te regelen. Het belangrijkste nieuws vind ik in het artikel D-Reizen van start met reisbureau op internet. Dit is een uitermate belangrijke ontwikkeling voor Cervantes Reizen B.V., dat dient voort te komen uit Study Travels in Nijmegen, zodra dit bedrijf in de holding is ondergebracht. Het artikel van Will van den Hoogen bevat interessante informatie over de huidige trends in de markt: reizenverkoop via internet. Het wordt dus hoogtijd dat Cervantes Reizen zich op korte termijn op dezelfde wijze in de markt gaat profileren. Het loont dus de moeite om deze ontwikkelingen te blijven volgen. Wellicht loont het de moeite om dit gehele bedrijf ook aan onze holding te hangen. Zo kijk ik ook naar de foto van de Britse Koninklijke Familie met het opschrift Hulde voor Queen-Mum ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag op 4 augustus aanstaande. Ik heb hier ook nog drie matjes liggen in dezelfde kleur. Van Haar schoonkleindochter, die door dezelfde heer Carey ten grave is gedragen.

Reden waarom ik deze brief ook weer vandaag naar je toe stuur. We dienen immers tot zaken te komen. Dan ga ik vanavond weer verder met het scannen. Hartelijke groet, John L. Van der Heyden-Van den Broek.

14 JULI 2000 QUATORZE JUILLET TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF