Instituto Cervantes Benelux De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Aan de Minister President De weledele heer Drs W. Kok Korte Vijverberg 3 2513 AB 's-GRAVENHAGE Datum: 2 maart 1996 Betreft: Beneluxtop Kenmerk: ICB/REGNL960302

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer Kok, Hiermede verzoek ik U het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux op de agenda van de komende week te houden Beneluxtop te plaatsen. Aan de orde zijn uitbreiding van het bestuur en verwerving van ontwikkelingsfondsen. Het Instituto Cervantes Benelux en de Stichting Cervantes Benelux zijn een potentiële machtsfactor van betekenis, onder meer als toekomstige belangenorganisatie van alle docenten Spaans in de Benelux. Nu staatssecretaris Netelenbos besloten heeft het Spaans als volwaardig eindexamenvak AVO en VWO in het regulier onderwijs aan te bieden zal onder meer het belang van de Nederlandstalige hispanisten toenemen. Er is thans een proces gaande waarin docenten Spaans in Nederland en België hun krachten bundelen. Met genoegen heb ik mogen vaststellen dat de termen 'ethiek, integriteit en menselijke waardigheid', welke ik in een brief d.d. 4 mei 1995 aan Su Real Majestad don Juan Carlos de Borbón y Borbón heb geïntroduceerd, door de heer José María Aznar in zijn verkiezingscampagne zijn overgenomen en thans o.a. ook door een gerenommeerd accountantskantoor als KPMG. Dit accountantskantoor heeft gisteren haar nieuwe adviespoot 'KPMG Integrity Consulting' gepresenteerd. Deze lijn wil ik graag naar Spanje doortrekken. Ik denk dat het goed is dat het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux op de kortst mogelijke termijn wordt uitgebreid met een vertegenwoordiger uit de Luxemburgse, Belgische en Nederlandse regering. Bijgaand ontvangt U een aanbevelingsbrief van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje.

Hoogachtend, Instituto Cervantes Benelux J.L. van der Heyden Bijlage: Brief van de Particulier Secretaris van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje d.d. 24 januari 1996

20 MAART 1996 UW KENMERK 96M001687 TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN