Instituto Cervantes NBLEW Neude 30 C 3514 AG UTRECHT De Baak Management Centrum VNO-NCW Mevrouw Y. Vergeer-Westgeest Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK Datum: 3 augustus 1997 Betreft: Uw ref RvdZ/yv d.d. 30-07-1997 Kenmerk: ICNBLEW/YV970803 Geachte mevrouw Vergeer, Uw bovenvermelde brief heb ik in goede orde ontvangen. Aangaande uw verzoek vóór 1 september te laten weten of deelname aan Corporate Governance op 2 en 9 oktober doorgaat kan ik melden dat ik in die periode een reis heb gepland naar de Verenigde Staten: New York en Hollywood. Een en ander is nog afhankelijk van een beslissing die deze maand in Engeland moet worden genomen. Ingeval ik onverhoopt op 2 en 9 oktober toch weer in Nederland zou zijn zal ik dat vóór 1 september laten weten. Het is echter niet mijn intentie. Aangezien ik uit uw referentie kan opmaken dat u in rechtstreeks contact staat met de heer Ruud van der Zalm, verzoek ik u hiermede bijgaande brief aan mijn goede collega te doen toekomen. Bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales JOHN VAN DER HEYDEN

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN