Instituto Cervantes Neude 30 C UTRECHT Prof. Dr J.G. Knol UTRECHT. Datum: 14 oktober 1997. Betreft: Commissie Knol. Kenmerk: ICNBLEW/JGK971014. Geachte heer Knol, Volgens afspraak en in aansluiting op mijn brief van vorige week 7 oktober ontvangt u hierbij mijn volledig herziene beleidsplan. Ik stel het zeer op prijs dat u zich zorgen maakt over de financiële positie van mijn stichting. Ik zou het ook zeer op prijs stellen als u voor mij een onderhandelingsdelegatie zou willen voorzitten met het doel tot een samenwerkingsovereenkomst te geraken met de Spaanse overheid. Idealiter dient deze commissie dan te bestaan uit een tripartite vertegenwoordiging van werkgevers, werknemers en overheid. Ik denk daarbij aan de heer Hans Blankert vanuit VNO-NCW, de heer Jan Peter Nauta vanuit werknemerskring (sectie Spaans VLLT) en een vertegenwoordiger van Minister Melkert (de heer Dun uit Utrecht) vanuit de overheid, aangevuld met mijn advocaat die mijn merkenrecht beschermt, Mr P.A.W. Thiel van Knijff en Partners te Weesp. De heer Nauta heeft al intensieve contacten met het Instituto Cervantes op het Domplein. Hij dient zich echter wel te realiseren dat hij de belangen van niet-Spanjaarden vertegenwoordigt wanneer hij aan de onderhandelingstafel zit. Van de heer Blankert kunnen we wel medewerking verwachten. Met kerst ontving ik nog een kaart van hem, gericht aan het Instituto Cervantes Benelux. Ook van de heer Dun verwacht ik medewerking. Hij heeft het plan thans in studie in het kader van een Spaans allochtonenproject. Vandaag zag ik Prins Felipe de Borbón in de krant. Ook van Zijn zijde zullen we ongetwijfeld support ontvangen. Ik heb Hem namelijk vorig jaar een plaats aangeboden in het bestuur van de stichting. Hij kon dat helaas niet accepteren, aangezien Hij in de veronderstelling verkeerde dat de functie een permanent karakter droeg. Ik heb inmiddels wel verschillende 'abrazos' van Hem ontvangen. Dus de sfeer is in feite goed. Ik hoop op uw medewerking te kunnen rekenen. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales JOHANNES VAN DER HEYDEN CC Directie de Baak, NOORDWIJK. Bijlage: Beleidsplan Instituto Cervantes NBLEW, 10e Redesign, d.d. 14-10-1997, 10.59 u.

20 OKTOBER 1997 BRIEF COMMISSIE KNOL (2)

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN