Instituto Cervantes Neude 30 C UTRECHT. Prof. Dr J.G. Knol UTRECHT. Datum: 20 oktober 1997. Betreft: COMMISSIE KNOL Kenmerk: ICNBLEW/JGK971020. Geachte heer Knol, Volgens afspraak en in aansluiting op mijn brief van vorige week 14 oktober ontvangt u hiermede de tekst van mijn brief From the Domplein to the Neude. Hij is niet verschenen, maar in ieder geval wel geïnformeerd. Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN.

22 OKTOBER 1997 BRIEF COMMISSIE KNOL (3)

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN