Directie de Baak T.a.v. de weledele heer drs H.G. Starren Directeur Management Centrum VNO-NCW Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK Datum: 28 april 2002 Betreft: CERVANTES CRUISE Kenmerk: JH/HS20020428

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Torremolinos, zondag 28 april 2002 Beste Harry, Volgens afspraak doe ik je hierbij het programma toekomen van de cruise die de heer Robert Bischot rond kerstmis heeft voorbereid. Hij heeft mij de informatie vorige week tijdens onze excursie naar Sevilla verstrekt. Ik heb het programma met grote waardering voor de inzet van de heer Bischot gelezen, maar ben van mening dat de cruise niet voldoet aan de criteria die ik ten aanzien van onze doelgroep stel. Ik heb dienaangaande het volgende beeld.

Doelgroep: Managers uit Nederland en Latijns-Amerika, met name Argentinië
Doelstelling: Genereren van bedrijfseconomische activiteiten en samenwerkingsvormen welke ten goede komen aan het Nederlandse bedrijfsleven en de economie van Latijns-Amerika
Werkwijze: Programma met lezingen en workshops ter bevordering van synergie
Ontspanning: Enkele excursies en wellicht de stoel van Yoyo

Ik heb dit tijdens de bloesemtocht op vrijdag 8 februari aan de heer Bischot laten weten. Van deze tocht een verslag van mijn hand in De Vliegende Hollander. Het stuk bevat enkele feitelijke onjuistheden ten gevolge van wijzigingen door de redactie. Ik neem hiervoor geen verantwoordelijkheid. Volgens de heer Bischot is de cruise wel geschikt voor mij persoonlijk. Ik zal dit dan ook in overweging nemen. In dat geval lijkt het mij goed dat er dan ook een of meerdere collega's uit Nederland deelnemen. De reis begint dan op Madrid Barajas. Een vlucht van Amsterdam naar Madrid is gauw geboekt. Interessant in het programma zijn de door de heer Bischot genoemde miljonairsscheepjes op de Bahama's. We kunnen immers nog wel enkele investeerders gebruiken voor ons bedrijf. Hoewel ik persoonlijk meer behoefte heb aan het gezelschap van mensen rond de 45 jaar of jonger ben ik in principe bereid aan deze cruise deel te nemen. Er dient daartoe aan enkele voorwaarden te zijn voldaan.

1. Mijn debiteuren dienen hun betalingsverplichtingen te zijn nagekomen jegens de Stichting Cervantes Benelux of Instituto Cervantes Limited England and Wales;
2. Er dienen voldoende exemplaren van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales te zijn verkocht, ofwel
3. Er is voldoende gestort en geplaatst vermogen in de holding conform de beginselen van Corporate Governance dat een dergelijke investering van meer dan EUR 4000,- verantwoord maakt.

Vandaag is het exact vijf jaar geleden dat ik mijn royal mission heb afgerond in Stratford-upon-Avon. Het wordt nu tijd dat wij daarvan thans de vruchten plukken. Eén bedrijfsonderdeel is in ieder geval intact. Onderstaande foto maakte ik afgelopen donderdag 25 april in Sevilla.

CERVANTES HELVETIA SEGUROS. De deadline voor de kerstcruise is 20 mei, vijf dagen na de Nederlandse parlementsverkiezingen. "Op het overschrijden van deadlines staat de doodstraf" is een bekend gezegde. De Cervantes Cruise kunnen we echter Het Beste organiseren op ons eigen jacht. NH Hotels is al nieuw in Nederland. Daar dient alleen nog de naam van te worden veranderd. HARTELIJKE GROET, JOHN J.L. VAN DER HEYDEN COSTA DEL SOL Bijlagen: Info kerstcruise en verslag bloesemtocht. CC R.J. Bischot.

16 OKTOBER 2002 PUINRUIMEN EN HERSTARTEN TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN