Haags Juristen College Mr. J. van der Meer P.O. Box 56229 3305 Limassol CYPRUS Datum: 5 februari 2003 Betreft: 'Annual Accounts, Instituto Cervantes Ltd.' Kenmerk: 20030205JH/HJC Geachte heer Van der Meer, Als reactie op uw schrijven d.d. 21 januari 2003 treft u aangehecht de door mij ingevulde en ondertekende 'Annual Accounts 2002' ter verwerking en doorzending naar Companies House retour. Voor het eerst heb ik het formulier in euro's ingevuld. In verband met de gewenste optische leesbaarheid heb ik ten overvloede ook nog een eigen versie bijgevoegd. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS P.S. Op dit moment ben ik even verstoken van het gebruik van mijn emailfaciliteiten.

12 FEBRUARI 2004 ANNUAL ACCOUNTS (3) & ANNUAL RETURN TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE CYPRUS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN