FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Het Bestuur van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland t.a.v. Presidenta Dña Gemimah Ribbers-Zúñiga Valdés ALMERE Datum: Dinsdag 20 maart 2012 Betreft: WERKGELEGENHEIDSPLAN VOOR NEDERLANDSTALIGE HISPANISTEN (2) Mijn kenmerk: 20120320JHVDSN Waarde Collegae, Aansluitend aan mijn brief WERKGELEGENHEIDSPLAN VOOR NEDERLANDSTALIGE HISPANISTEN d.d. 31 MAART 2011 met kenmerk 2011031SCBVDSN heb ik het genoegen u hierbij te laten weten dat onze rechten op het handelsmerk Instituto Cervantes voor opleidingen, trainingen en cursussen in de BENELUX thans is verlengd tot 25 MAART 2022. Het bewijs van vernieuwing van de registratie bij het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom treft u aangehecht aan.

Dit maakt de uitvoering van mijn beleidsplan - als beschreven in aangehechte brief PIED-À-TERRE IN NIJMEGEN OPGEZEGD aan mijn voormalige collega en voormalig statutair directeur van het VNO-NCW Managementcentrum DE BAAK, Drs E.H. Halbertsma ­ verder mogelijk. Uw uitnodiging voor de jaarvergadering van de VERENIGING VAN DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND op ZATERDAG 31 MAART 2012 heb ik in dank ontvangen. Ik heb mij daar inmiddels voor ingeschreven. Met vriendelijke groet en graag tot ziens op 31 maart in Hilversum. JOHN VAN DER HEYDEN Voorzitter STICHTING CERVANTES BENELUX. CC De VOORZITTER VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN, De SECRETARIS/PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX en DRS E.H. HALBERTSMA.

VRIJDAG 31 AUGUSTUS 2012 OPHEFFING POSTADRES IN NEDERLAND TER ATTENTIE VAN DE ADMINISTRATRICE VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND