Betreft: FINANCIEEL ECONOMISCH DIRECTEUR Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 20 september 1997. Tijd: 19.30 uur. Aantal pagina's: 4. Beste George, Bijgaand ontvang je het bericht dat ik vandaag namens de Britse Koninklijke Familie heb ontvangen.

Dit betekent dat mijn instituut thans is erkend door de Koninklijke Huizen van Spanje, Nederland, België, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. Het is echter wel intriest dat mijn beoogde partner daarvoor het leven heeft moeten laten. Tevens ontvang je de tekst van de brief aan de Minister van Economische Zaken met het verzoek de functie Financieel Economisch Directeur van Het Bedrijf voor zijn rekening te nemen na beëindiging van zijn ambtstermijn. Morgen zal ik een compromisvoorstel aan de directie van mijn Spaanse collega aan het Domplein doen toekomen. Met hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN. Bijlagen: Bericht van The British Embassy d.d. 19-09-1997; Brief CARRIÈREPLANNING d.d. 20-09-1997 aan de Minister van Economische Zaken.

2 FEBRUARI 1998 BAAK-KRING TER ATTENTIE VAN GEORGE GORTEMOLLER