6 oktober 1997. Tijdstip: 18.45 uur. Betreft: DOMPLEIN Aantal pagina's: 1. Geachte Heer Knol, Hartelijk dank voor uw faxbericht van 4.56 P.M. Greenwhich Time. De ontwikkelingen verlopen nogal stroef. Docenten Spaans blijken bijvoorbeeld nog niet voldoende doordrongen te zijn van het belang van mijn beleidsplan. Vanuit werkgeverskringen VNO-NCW ervaar ik echter een frisse wind in de rug. Van Spaanse kant soms een aanval in de rug. Desalniettemin heb ik de directeur van het Instituto Cervantes aan het Domplein, de heer D. Germán Gullón op zondag 21 september een samenwerkingsvoorstel doen toekomen. Hierop heb ik nog geen reactie ontvangen. Ik heb daarom behoefte aan een zwaarwichtige onderhandelingsdelegatie. Bij voorkeur onder voorzitterschap van Minister Hans Wijers. De heer Wijers heeft al eens laten weten dat hij behoefte had om in de toekomst een 'paarse' partij op te richten. Ook tijdens de opening van het Spaanse instituut heeft hij in het Spaans het woord gevoerd. Hij heeft dus een duidelijke affiniteit met de activiteit. Daarom heb ik hem aangeboden aan het eind van zijn ambtstermijn de functie Financieel-Economisch directeur van de holding voor zijn rekening te nemen. De organisatie-ontwikkeling verkeert thans in de volgende fase:

5. Besluit over European Cervantes Foundation: Samenwerkingsverdrag met Spaanse overheid

Inmiddels heb ik uitgeverij Coutinho aangeboden in Cervantes Editions te participeren. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales J.L. VAN DER HEYDEN.

7 OKTOBER 1997 SAMENWERKINGSVOORSTEL SPANJE TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL (BRIEF)