INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goedal, Onroerend Goed.

De Burgemeester van Nijmegen De Heer Mr. Ed d'Hondt Burchtstraat 20 6511 RD NIJMEGEN Datum: 27 maart 1996 Betreft: ARTIKEL TELEGRAAF Kenmerk: ICB/BvN960327

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer d'Hondt, Met grote verbazing heb ik vandaag kennis genomen van het artikeltje in De Telegraaf met de titel "VVD: Desnoods ontslag voor burgemeester van Nijmegen". Dit artikel bevreemdt mij temeer daar u op 18 juni 1995 in Het Capitool heeft gepleit voor de z.g.n. nul-optie, het terugdringen van het drugsgebruik tot het niveau 0 in de Europese Unie. Ik hoop van harte dat u deze problematiek op zeer korte termijn tot een goed einde kunt brengen. U bent voor mij een zeer belangrijke referentie in het kader van de verdere beleidsontwikkeling van het Instituto Cervantes Benelux. Ik ben het overigens wel met de heer Weisglas eens dat parlementsbesluiten door de gezagsdragers dienen te worden uitgevoerd. Controle op de coffeeshops past in het kader van uw verklaring van 18 juni 1995. Ik ben echter wel van mening dat de eigenaren van coffeeshops ook een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de uitbanning van drugs uit de Europese Unie en het zoeken naar alternatieve, voor onze jeugd gezondere, produkten. M.b.t. hetgeen ik u in een eerder stadium heb geschreven rond de ontwikkeling van de herbouw van het Valkhof heb ik inmiddels een prettig contact met de heer Boshouwers opgebouwd. Ik zal op 9 mei a.s. graag bij de beslissing tot de herbouw aanwezig zijn. Ik wens u veel sterkte met de situatie. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN INSTITUTO CERVANTES BENELUX

6 APRIL 1996 UW BRIEF D.D. 18 JANUARI 1996 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN