INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

De heer P.A.W. Thiel Knijff & Partners Leeuwenveldseweg 12 1382 LX WEES Datum: 13 januari 2004 Betreft: HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES Kenmerk: 20040113JHKnijff Geachte heer Thiel, Te uwer informatie deel ik u mede dat ik onze correspondentie inzake het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux over de periode 28-02-1995 tot en met 26 februari 2000 op mijn website heb geplaatst. Hij is te vinden op HERREGISTRATIE WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX (1), HERREGISTRATIE WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX (2) (commentaar 13 september 2003 22.05: Klaarblijkelijk is dit een samentrekking van twee verschillende berichten. Zodra de fout is gevonden volgt correctie), FAKTUUR 71874, HERREGISTRATIE WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX (3), HERREGISTRATIE WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX (4), IDEM 2 jUNI 1995, INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1), INSTITUTO CERVANTES BENELUX (2), BRIEF AAND E AMBASSADEUR VOOR CULTURELE SAMENWERKING, ERRATUM, INSTITUTO CERVANTES BENELUX (3), INSTITUTO CERVANTES BENELUX (4), INSTITUTO CERVANTES BENELUX (5), INSTITUTO CERVANTES BENELUX (6), STATE OF THE UNION, DEPOT HANDELSMERK UNITED KINGDOM, REGISTRATIE VAN HET WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES IN GROOT-BRITTANNIË (1), REGISTRATIE VAN HET WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES IN GROOT-BRITTANNIË (2), INSTITUTO CERVANTES LIMITED UNITED KINGDOM, UW REF.: T/23502, SPAANSE VRIENDEN, BERICHT AAN DE MINISTER-PRESIDENT, UW BRIEF VAN 24-02-97, CONCEPT VOORSTEL AAN SPANJE, UW BRIEF VAN 17-03-1997, VOORSTEL AAN SPANJE, DIPLOMATIEKE GESTE, BUREAU GEVERS, CHANGING OF THE GUARDS, ONZE SPAANSE VRIENDEN, DREAMTEAM, HERHALINGSDEPOT. Nadien hebben er wederom herhalingsdepots plaatsgevonden welke mij de rechten op het handelsmerk hebben gegarandeerd tot 25 maart 2012. U beschikt over mijn volmacht (power of attorney) terzake.

Desalniettemin is er al vanaf 1 april 1997 tot op heden inbreuk op mijn handelsmerk gemaakt door het Spaanse instituut met dezelfde naam. Derhalve dient te worden vastgesteld wat het tot op heden op te vorderen schadebedrag bedraagt. De hele zaak is inmiddels een geldverslindende aangelegenheid geworden die ik tot op heden nog uitsluitend uit eigen middelen heb bekostigd. Ik ben dan ook tot een schikking bereid onder bepaalde voorwaarden. Mijn rechten lopen thans door tot 25 maart 2012. In dat jaar bereik ik mijn pensioengerechtigde leeftijd. Ik heb nog steeds behoefte aan een waardevaste pensioenvoorziening. Ik ben bereid dit handelsmerk over te dragen tegen een substantiële lump sum vergoeding waardoor de Spanjaarden van claims van mijn zijde kunnen worden gevrijwaard. Echter niet op exclusieve basis zoals ook in Engeland door het Patent Office is gesteld. De Limited Company Instituto Cervantes England & Wales blijft dan intact teneinde in holding om te bouwen conform het gestelde in het beleidsplan Instituto Cervantes Holding Ltd. Dit biedt de Spanjaarden dan ook de mogelijkheid hun activiteiten uit te breiden naar verschillende universiteitssteden in de Benelux, waarbij zij dan van claims van mijn zijde kunnen worden gevrijwaard. Deze maand vertoef ik nog in Nederland. Graag maak ik dezer dagen met u een afspraak voor een strategiebespreking. Ik verzoek u daartoe omgaand contact met mij op te nemen. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN CC EH

P.S. Zoals u ziet is Bill Clinton niet voor niets naar Nederland gekomen, zoals vermeld in CHANGING OF THE GUARD

29 JANUARI 2004 WERKVERSLAG TER ATTENTIE VAN KNIJFF & PARTNERS

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN