Donderdag 10 januari 2002 Ik denk aan Herman de Koning en realiseerde mij vannacht dat het financiële dossier van de Stichting Cervantes Benelux berust bij accountants en belastingadviseursbureau R.M. Tijssen in Malden. Voor Liesbeth heb ik op 8 november 1999 de volgende opstelling gemaakt. "Mijn declarabele daadwerkelijke ontwikkelingskosten bedragen thans voor de stichting HFl. 89.968,00 voor de holding Hfl. 25.723,24 Totaal Hfl. 115.691,64 Op basis van mijn brief van vanmorgen, waarin ik heb vastgesteld dat Diana's vermogen 130.000.000 bedroeg - ik weet niet of het guldens of ponden waren, maar ik houd het maar op het laatste - heb ik mijn vordering op Al Fayed verhoogd naar 130.000.000 * 3,352 = Hfl. 435.760.000,- Hiermee komen mijn voorlopig vastgestelde vermogensbestanddelen uit op Hfl. 531.026.292,58. Dat is dus vooralsnog een half miljard." Correctie 18 maart 2005. Volgens dit artikel was het 130 miljoen gulden, zoals vermeld in mijn brief aan haar voormalige echtgenoot. De hoogte van mijn vordering op de staat ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux staat beschreven in mijn brief Positiewijziging aan de heer J. Wilzing, thans Hoofdcommissaris van Politie te Zwolle. De rechtmatigheid van de betreffende vordering heb ik aangetoond in mijn faxberichten en brieven aan de Minister-President en de Minister van Justitie in dezelfde maand september 1996. Kort voor Prinsjesdag. Het bedrag kan door oud Hoofdofficier van Justitie Mr. Hans Vrakking worden ingevorderd. Na betaling van het verschuldigde bedrag van EUR 33.262.089,84 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 23 juni 1995 is de Stichting Cervantes Benelux bereid hiermede de huidige schulden van het Gelredome af te betalen onder de stricte voorwaarden dat de naam van het multifunctioneel centrum per 2 februari 2002 wordt veranderd in Prinses Diana Stadion en nadien aan de eisen van een zorgvuldige exploitatie van het Prinses Diana Stadion zal worden voldaan. Het hoofdbestuur van de ABN-Amro is in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux vertegenwoordigd.14.51 Aangetekend verzonden onder nummer 3S RRBA 4093238: Overname Gelredome.15.25 Aangetekend verzonden onder nummer 3S RRBA 4093239: Huwelijk. Cor Guijt, die volgens het boek Verspeelde Energie alleen maar verstand van verzekeren zou hebben, kan zich gaan ontfermen over Cervantes Seguros. Gisteravond heb ik abusievelijk sleutel nummer 89 van de Sauna De Lingetuin meegenomen. Ik breng hem vanavond even terug. 20.42 Terug uit Elst. De trein van 20.16 naar Dukenburg werd gereden door de heer Van der Aar. Hij bood mij een lift aan teneinde een vervolg te kunnen geven aan de film "Op dood spoor" van vader Floris. Ik heb hem en zijn conductrice van mijn laatste ontwikkelingen in kennis gesteld met de mededeling dat ik mijzelf altijd heb voorgehouden op het rechte spoor te blijven, ondanks een klein bochtje na de brug over het Maas-Waalkanaal. Daarmee heb ik in november 1989 een begin gemaakt. Samen met Liesbeth Halbertsma. Ook hebben we onder dat motto op 13 november 1996 nog een oefening gedaan op de Baak. Onder leiding van Harry Starren. 22.10 Verzonden: Correctie. 22.23 Gepost bij postagentschap Dukenburg onder het toeziend oog van een auto van ANBD BEWAKING.

VRIJDAG 11 JANUARI 2002 DIANA'S BUTLERS VOOR DE RECHTER