12 oktober 2000. Betreft: EGIDIUS Kenmerk: JH/HdK20001012. Nijmegen, woensdag 11 oktober 2000. Beste Herman, In de opslag staat nu een grote eikenhouten tafel met zes stoelen. Ik hoop dat er binnenkort een ruimte vrijkomt waar ik hem kan plaatsen om de eerste vergadering met zes vertrouwenspersonen te kunnen houden zodra ik weer uit het zuiden van mijn werkgebied ben teruggekeerd. Het verhaal van Prof. Jan Leijten over Egidius heb ik inmiddels in deze brief opgenomen. Met name de slotzin staat mij zeer aan: Een man van karakter met werkkracht en vele grote intellectuele en kleine emotionele vermogens. Als men zo iemand een coryfee mag noemen (en volgens mij mag dat) dan was hij, EGIDIUS van der Heijden, er een van het zuiverste water. Ik ben er trots op dat ik een dergelijke coryfee tot mijn familiegeslacht kan rekenen. Het vennootschapsrecht blijft immers ook van uitermate groot belang voor de ontwikkeling van onze holding en haar werkmaatschappijen. Ik hoop dan ook dat een groot aantal deskundigen in samenwerking met het Van der Heijden Instituut de ontwikkeling van mijn plannen gaat oppakken in de tijd dat ik in Spanje vertoef. Dat proces dient - ook bij mijn afwezigheid - verder te worden doorgezet. Onze - door mij beoogde - nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken Ottenhoff kan daaraan een sterke impuls geven zodra hij wordt geïnstalleerd. Ik denk immers dat het niet meer mogelijk is de breuk tussen de heer Van Aartsen en de Minister-President te lijmen. Het doen van uitspraken in het openbaar zonder ruggespraak met de Premier is een politieke doodzonde die niet kan worden getolereerd.

Donderdag 12 oktober 2000
Ik heb nog geen invitatie ontvangen van mijn collega. Aangaande de properheid in huis heb ik afgesproken met Isabel (Spaans voor Elisabeth) om elke dinsdagmiddag rond 16.00 uur mijn appartement schoon te maken. Liefde is goed als men voor elkaar door het vuur gaat. Het is een 'two way street'. Wat het geld betreft zal ik mij vandaag bezighouden met het scannen van mijn 'bonnetjes' en het optelsommetje maken van de declarabele kosten. De genoten maaltijden heb ik - op een kleine uitzondering na (Kok au Vin) - niet in mijn boekhouding opgenomen. Liefde is... ...een eindeloze kus. Wat in het vat zit verzuurt niet. Met dank aan 'Queen Elisabeth'. De Kroonprins kan volgens het Nederlandse volk tháns de troon bestijgen. De Oranjes hebben nog nooit zo stevig in het zadel gezeten als op dit moment en Mejuffrouw Zorreguieta kan aan het werk als beleidsmedewerkster van de holding. Het lijkt mij echter wel verstandig dat zij zich niet te veel met ons koningshuis inlaat. Men begint er al iets van te denken. Zelfs Myrna Goossen is al in de veronderstelling dat haar werk verenigbaar zou zijn met een functie als koningin. Dat lijkt mij echter onwaarschijnlijk. Ik kan mij niet veroorloven dat het werk eronder lijdt. 16.12 Ik heb de tot op heden gemaakte ontwikkelingskosten berekend. Het ziet er alsvolgt uit.

 

 Guldens

 Peseta's

 Euro's

       
Januari

 3.544,89

 267.639

 1.608,54

Februari

 721,71

 54.489

 327,48

Maart

 1.239,41

 93.575

 562,39

April

 1.382,66

 104.391

 627,40

Mei

 1.399,78

 105.683

 635,17

Juni

 1.643,59

 124.091

 745,80

Juli

 1.271,00

 95.960

 576,73

Augustus

 1.781,30

 134.488

 808,29

September

 2.125,70

 160.490

 964,56

Oktober

 3.483,37

 262.994

 1.580,62

     
Totaal 2000

 18.593,43

 1.403.804

 8.437,03

       
Gem per maand

 1.549,45

 116.983

 703,08

       
SCB totaal

 89.968,24

 6.792.602

 40.824,36

ICH 1998

 6.537,05

 493.547

 2.966,27

ICH 1999

 26.874,96

 2.029.059

 12.194,89

       
Totaal ontwikkelingskosten

 141.973,68

 10.719.013

 64.422,56

Ruim 140.000 Nederlandse guldens derhalve, zonder renteberekening. Het lijkt mij een goede zaak dat studenten of afgestudeerden van het Van der Heijden Instituut hiermee aan het werk gaan. Het wordt immers hoogtijd dat ik die centjes terugkrijg. Dan houden We de zaken zuiver.

14 OKTOBER 2000 DE GROTE SPRONG