27 augustus 1999. Betreft: DE JAKKERAAR Kenmerk: JH/LH990827.2.Dear Elizabeth, Den Duckenborch, vrijdag 27 augustus 1999. 13.45 Brief in de brievenbus gedeponeerd bij het postkantoor Dukenburg, hoewel een heer met een hoed met flaprand - zoals van de heer Vink uit Epe - mij stond gade te slaan toen ik de copyshop verliet. Ik vervolg mijn analyse van Het Boek. Zoals gezegd heeft hoofdstuk 6 betrekking op wat wij met een gerust hart kunnen aanduiden met De Jakkeraar. Ook wordt hierin beschreven wat er op Balmoral Castle gebeurde nadat ik mijn brief naar Her Majesty had verzonden.

Het hoofdstuk begint met de wijze waarop het begeleidend team zich voorbereidde op hun verantwoordelijkheden aangaande het veilig laten thuiskeren van the King's mother.

Opmerkingen:
(1) De eerstre indicatie dat de hee
r Emad zijn chauffeur aanspoort tot onverantwoord rijgedrag.
(2) Het tweede - klaarblijkelijk aantoonbare - signaal van onbeheersd gedrag, etc. etc.
(3) Het is nog niet duidelijk of hij dit uit eigen beweging heeft gedaan of in opdracht van Diana. Ingeval zij in kennis is gesteld van mijn faxbericht van 29 augustus 18.30, ligt het voor de hand dat zij ogenblikkelijk naar
Londen heeft willen terugkeren.
(4) De maximaal toegestane snelheid is daar 30 mijl, ofwel 50 km per uur. Het verbaast mij dat die snelheidsovertreding niet is vastgesteld door
Europol. Mijn snelheidsovertreding op de M25 rond Londen op 1 augustus 1996 is klaarblijkelijk wél duidelijk geregistreerd.
(5) Ook niet handig van My Lady, tenzij zij nog bijtijds op
Le Bourget diende te zijn en er sprake was van een noodsituatie. Hetgeen duidelijk het geval lijkt.
(6) Moet zijn: "white
Citroën AX "volgens de informatie waarover ik beschik en heb gerapporteerd in mijn voorgaande brieven.

(7) Op 16 augustus daaraan voorafgaand heb ik hem nog een brief geschreven met de titel British Crisis (abusievelijk gedateerd 19 July 1997) met mijn reisprogramma van 17 t/m 21 augustus en de mededeling dat ik de enige ben die op een compleet legale wijze in staat was zijn constitutional problem op te lossen. Daartoe had ik slechts een werkkamer nodig op Kensington Palace. Ik heb hem in dezelfde brief medegedeeld dat ik een brief van Harrods Knightsbridge had ontvangen.

De Prime Minister was op dat moment echter helaas op vakantie in Italië.
(8) Gezien de gewijzigde omstandigheden ben ik thans bereid tot een gesprek met Lady Ferguson.
(9) Deze beschrijving heeft mijn stellingname jegens de Prince of Wales in positieve zin gewijzigd. Ik mag aannemen dat hij kort daarvoor mijn brief van 27 augustus had gelezen (vandaag twee jaar geleden).
(10) She was right.
(11) Er kan slechts sprake zijn van een kamikaze-actie, voor zover ik op de feiten afga. En ik heb geen reden om aan deze grondige studie te twijfelen. De witte
Citroën AX kwam eerst met de Mercedes in aanraking toen Al Fayed junior zijn chauffeur had aangezet tot een onverantwoord hoge snelheid.
(12) De gedachte is op zich correct. Het idee al dat een huwelijk met zijn zoon tot een reële mogelijkheid behoorde kan gevoeglijk naar het rijk der fabelen worden verwezen. Dat was ook niet de opzet van mijn plan. Dat was al bij de heer Al Fayed bekend vanaf 13 augustus en - wellicht - ook eerder.
(13) Dit kan ik mij goed voorstellen.
(14) Klaarblijkelijk brengt de heer Al Fayed wel meer verhalen in de wereld die niet op waarheid berusten.
(15) Een steeds sterkere bevestiging van mijn hypothese.
(16) Ik maak nog wel een keer een fietstocht naar
Chequers. Dat had ik mij in die tijd al voorgenomen.
(17) In dat verband ben ik de autoriteiten van Westminster Abbey zeer erkentelijk dat zij mij daartoe hun bidkapel ter beschikking hebben gesteld met kerst.

(18) Daar had zij volstrekt gelijk in.
(19) Ook op dat punt zaten we op één lijn. Ik heb gisteren nog verzocht mevrouw
Ter Laan en de heer Backes dienaangaande mijn hartelijke groeten over te brengen.
(20) Ook in dit geval sta ik volledig achter The Queen. De heren Al Fayed hadden zich al eerder op onrechtmatige wijze met mijn zaken bemoeid zonder mijn toestemming.
(21) Dat is voor mij voldoende bewijs dat het een kamikaze-actie betrof van de heer "junior", waarbij hij heeft willen aangeven haar niet meer aan mij te willen afstaan. Arabische trots.
(22) Ik heb mijn brief aan Her Royal Majesty op
27 augustus 1997 aangetekend verzonden vanuit het postkantoor op de Neude te Utrecht.

Een dergelijk bericht bereikt Wales in een 'split second'. Daar is niet veel meer voor nodig dan een blik van de postbode op de afzender: de eigenaar van Instituto Cervantes England and Wales te Cardiff. De atmosfeer doet dan de rest.
(23) He didn't even know that She was there. Incredible!
(24) Dat signaal had hij al moeten oppakken tijdens zijn gesprek met onze Minister-President op het dak van de Fiatfabriek tijdens de
Eurotop in Turijn! Nu heeft hij liggen slapen op het 'moment suprême'
(25) Hij mag ook wel komen, maar dan wordt het wel een beetje druk. Houd het maar bij Tineke. Zij woont in
Hoofddorp en is goed bevriend met zijn echtgenote. Gelukkig dat we dat huwelijk ook nog in stand hebben kunnen helpen houden. Laat hem maar weten dat ik pas volgend jaar op 6 november naar Washington kom, met Hans van Helden (als hij daar zin in heeft). Guillaume is ook een goede bekende van de president van Amerika.
(26) Dat is een pak van mijn hart.
(27) Het doet mij deugd dat zij tot dit inzicht is gekomen. Nu John Major nog. Haar collega.
(28) Wellicht vernoemd naar Paul Karis en
John II. Hij is in ieder geval een opvolger van iemand uit de familie Borghesius. Die naam staat boven zijn baldakijn. Die familie komt uit Borghees bij Elten.

Vandaar dat ik voor mijn zwager vandaag twee flessen Australische wijn heb gekocht in een doosje van Kasteel Bergh in 's-Heerenberg. Daar schijnen ook nog verschillende Van der Heydens vandaan te komen volgens de voormalige beheerder van Kasteel Doornenburg.

Het zou jammer zijn als Granny niets meer te vertellen krijgt in dat werelddeel vanaf 6 november. Ik ben op die dag immers niet voor N.I.E.T.S. naar Brussel gegaan.
(29) Het doet mij deugd dat hij
thans goed overweg kan met onze Minister-President. Dan heb ik die Kok au Vin ook niet voor N.I.E.T.S. genuttigd in Restaurant Luden (heb je het bonnetje nog goed bewaard voor de boekhouding?)
(30) Die heb ik nog niet van hem ontvangen ondanks zijn ontvangstbevestiging van mijn "brochure".

(31) Hij wilde wél over zijn gevoel praten. Nu Jíj!
(32) Het is onbegrijpelijk dat de heer M.A.F. hieruit nog niet zijn consequenties heeft getrokken en de
Europese Unie nog niet heeft verlaten.
(33) Er woont
thans ook een goldsmith op de Wellenkamp.
(34) En
The Bridge ligt er nog steeds.
(35) Now it's not a secret anymore.
(36) Uiteraard mag
Nico rijden with Christmas '99. We vinden Licht een financier. Nico kan dat zelf wel regelen in Schotland.
(37) Zij hebben met kerst voor
the boys gezorgd na mijn bezoek aan Christie's in Kings Street bij St. James's. De secretaresse van Lord Balfour heeft mij toen nog gevraagd: "And what about the boys with Christmas?".
(38) Terecht,
for the time being.
(39) There is still a lot of work to do for The Business.

28 AUGUSTUS 1999 ENGAGEMENT DAY