18 november 1999. Betreft: STORM IS OVER Kenmerk: JH/LH991118. Beste Liesbeth, Donderdag 18 november 1999. Liefde is... ...je ridder op het witte paard. Hij hangt hier nog altijd in de hal, die ridder uit Warwick met de paarse opdruk Instituto Cervantes Benelux.

De voorraad enveloppen met die opdruk is uitgeput. Ik investeer echter niet graag meer in nieuw drukwerk, maar liever in een nieuwe computer, zodat ik mijn Conqueror-enveloppen zelf kan bedrukken. Ik begin vandaag met het relevante nieuws: Peper ook in slag met duo Lagerhuis. Hier zit dus een beetje beweging in. Het is dus een goede zaak dat de heer De Groot zich realiseert dat een behoorlijke discussie eenmaal geld kost. 91 miljoen is dus beslist niet teveel gevraagd voor een discussie over ethiek en integriteit in de Nederlandse samenleving. Het tweede nieuwtje is afkomstig van mijn goede vriend Rob Hoogland - die zoveel reclame voor purple heeft gemaakt in The United States - in Kringen. Het verhaal deed mij ogenblikkelijk denken aan het gesprek dat ik ooit heb gevoerd met Tineke de Groot omtrent jouw verhaal in Baakbericht 136 omtrent de zogenaamde 'Nitty gritty details'. Op mijn verzoek om dat artikel in mijn businessplan op te nemen reageerde zij - na een moment van ruggespraak - met de medeling: "Bij deze". Ik citeer dienaangaande dit fragment uit het 2e Redesign van mijn beleidsplan d.d. 8 juli 1995 ten behoeve van de Burgemeester van Nijmegen met de mededeling

"VERTROUWELIJK EN UITSLUITEND VOOR KENNISNAME VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, MR E.M. D'HONDT". Persoonlijk overgedragen aan mr. A. Schlösser, van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van de gemeente Nijmegen, op 27 juli 1995."

De inleiding vermeldt:

"Dit beleidsplan is geboren op de Baak, het Management Studiecentrum van de Federatie van Nederlandse Werkgeversverenigingen, te Noordwijk. Ik dank hiermee de directie van de Baak voor de ondersteuning die ik bij de visieontwikkeling, dat aan dit stuk ten grondslag ligt, heb ontvangen. In dit verband verwacht ik ook op steun van de Nederlandse werkgevers te kunnen rekenen." § IV.6. vermeldt hierin onder Kernprodukt: "Om een referentiekader aan te geven van het te ontwikkelen kernprodukt maak ik graag (na telefonische toestemming van Mw. T. de Groot van de Baak, 7-7-'95) gebruik van de tekst van een artikel van mijn gewaardeerde oud-collega Liesbeth Halbertsma in het Baakbericht 136 van mei/juni 1995, blz. 11, onder de titel "Organisatie-advies of opleiden? Wie zal het zeggen". Liesbeth Halbertsma is als directielid van de Baak verantwoordelijk voor Opleidingen op Maat. Een van de eerste activiteiten van het Instituto Cervantes Benelux kan de ontwikkeling worden van de divisie Cervantes Management & Organisatie. De activiteit kan in de vorm van 'co-making' in samenwerking met de Baak worden ontwikkeld. Een gemeenschappelijke visie van mij en mijn oud-collega, wordt door haar alsvolgt verwoord:

"Kennis kun je vergroten....... ....Het leren van klanten - deelnemers en bedrijven - is onze business. Ook als dat leren na het feitelijke cursustraject doorloopt en ook als dit betekent dat de werkvloer zelf de meest ideale cursuszaal zou kunnen worden".

Die werkvloer bestrijkt thans - voor ons bedrijf - geheel Spanje en Latijns-Amerika met haar hoofdvestiging in het Verenigd Koninkrijk. In dit verband denk ik ook nog even terug aan het bargesprek dat ik maandagavond had na een tweede 'koninckje' te hebben besteld. "Op één been kan ik niet staan", zei ik tegen de man achter de bar. "Dat kan alleen een ooievaar", was daarop zijn antwoord. "Die kan ook wegvliegen", was daarop mijn reactie. Dat verhaal was hem klaarblijkelijk al bekend. Vervolgens nam de heer Stevens van Philips naast mij plaats. Dat was aanleiding om nog even door te gaan tot mijn zesde koninckje. Ik heb hem in kennis gesteld van mijn contact met de Spaanse Minister-President omtrent het Cervantes Management Centre. Hij liet mij weten dat er ook nog een bekend Management Instituut is gevestigd in Barcelona. Naar zijn zeggen zou dat bedrijf gekoppeld zijn aan de organisatie OPUS DEI. Die naam heb ik voor het eerst gehoord tijdens één van mijn colleges Spaans in de mr. Hermansstraat te Nijmegen rond het jaar 1971. Dat was nog in Franco's tijd. Afgaande op hetgeen ik heb genotuleerd tijdens het congres Educación y Sociedad omtrent Democratización en la Escuela behoort de invloed van die groepering thans tot het rijk der geschiedenis. Na de heer Stevens te hebben laten weten dat wij zijn baas Boonstra volgend jaar een gouden kans bieden om zijn bedrijf nog sterker in de Spaanssprekende wereld te positioneren, heb ik het daar verder bij gelaten en beperk mij thans wederom tot agua mineral con gas. Henk van der Meyden is mij blijkbaar weer MIS gelopen in mijn Spaanse woonplaats, nu ik lees: "PIA BREEKT POLS BIJ VAL". Ik hoop dat het goed gaat met Pia. Zij is een zeer gewaardeerd lid van onze Nederlandse Club Costa del Sol. Wij kunnen er dus ook niet om heen om hen bij de organisatie van ons congres te betrekken. De viering van het twintigjarig bestaan van de vereniging hadden zij ook uitstekend georganiseerd. Dat geldt overigens voor de hele Nederlandse kolonie. Alle informatie omtrent de Nederlandse Club Costa del Sol is te vinden op het INTERNET. Laat hen maar weten dat zij in principe welkom zijn op het congres, maar dat we slechts 2000 plaatsen beschikbaar hebben. Bij de 'kracht van de aansporing denk ik plotseling aan mijn inleiding van het bovenvermelde 2de Redesign:

"Aangezien wordt verwacht dat Nederland als eerste investeerder in Spanje een groot aantal bedrijfsactiviteiten verder zal ontwikkelen verwacht ik een groeiende behoefte aan opleidingen en trainingen die een bijdrage leveren aan de kloof die Spaanse en niet Spaanse ondernemers van elkaar scheidt. Deze kloof bestaat met name uit een culturele, taalkundige en bedrijfskundige component. In verband hiermee heb ik het initiatief genomen tot de oprichting van het Instituto de Comunicación Internacional y Gestión de Empresas "Cervantes". Deze instelling tracht door middel van het realiseren van haar doelstelling een bijdrage te leveren aan het overbruggen van deze kloof teneinde zowel Spaanse als niet-Spaanse belanghebbenden te kunnen laten profiteren van het synergie-effect van gezamenlijk leren en ondernemen."

In dat verband denk ik dat we de Egyptenaren ook nog maar een kans moeten geven om hun bijdrage aan het bedrijf te leveren. Ik mag immers aannemen dat Susana uit Caïro mij niet voor niets stond op te wachten bij de bar el Abismo afgelopen vrijdagavond. Ik ben dus bereid - tegen betaling van het verschuldigde bedrag ad Hfl. 130.000.000,- aan de holding - de heer Al Fayed finale kwijting te verlenen. Van geluidsoverlast heeft mijn buurman in Torremolinos op dit moment geen hinder en in principe is hij ook welkom om vanuit de NCCS zijn bijdrage aan het welslagen van het congres te leveren. Ingeval hij ook maar iets te maken zou hebben met het fatale ongeval in Parijs is hij hiermede gevrijwaard van de schade, aangezien het in de Lichtstad niet toegestaan is om harder dan 50 km te rijden. Aangaande 'een alternatief plan als een afspraak onverwacht niet doorgaat' heb ik besloten alle post aan jou vooralsnog via jouw vader aan jou te doen toekomen. Ik mag immers van de Baak niet meer verwachten dat zij die post blijven doorsturen. Het adres in Velp lijkt mij echter een vertrouwd adres. Bij deze dus. Henk Lulofs heb ik maandagavond laten weten dat ik tot op dat moment de post via de Baak liet bezorgen in verband met het gentlemen agreement dat wij samen hebben gesloten aangaande de verdeling van de markt. Alsnog bevestigd, dus. Dit om alle eventuele onzekerheden dienaangaande in de toekomst te voorkomen. Dat geldt met name voor de nieuwe directieleden van de Baak. Wij zijn thans collega's, of 'concolleagues' zo men wil. Om 13:46:34 heb ik negen ontwikkelde fotorolletjes opgehaald. Zij zijn moeiteloos met mijn Spaanse creditcard afgerekend. Daarom heb ik nadien opnieuw geprobeerd bij Primafoon de computer te betalen. De betaling werd echter niet geaccepteerd. Ik ben vanmorgen ook weer bij dr. Van Bergen op bezoek geweest en lees nu nog even mijn brieven uit Spanje door. Ik ben van mening dat we die dwangsom van 250.000 gulden per dag jegens de Spaanse naamgenoot in het spreadsheet moeten opnemen. Het plaatje t.b.v. Olf van Laar wordt dan:

Factuur aan kasbeheerder CRI: Fl.73.300.000,00 1% per dag
Eventueel te verhogen tot Hfl. 175.000.000 m.d.a. E. Kalsbeek

Wettelijke rente
Jaar Percentage Aantal dagen Bedrag
1995 8,00 187 Fl.3.004.295,89
1996 7,00 180 Fl.2.530.356,16
5,00 185 Fl.1.857.602,74
1997 5,00 365 Fl.3.665.000,00
1998 5,00 365 Fl.3.665.000,00
1999 5,00 365 Fl.3.665.000,00

Totaal 1647 Fl.18.387.254,79

Totaal Generaal Fl.91.687.254,79

Verdere emolumenten:

Vordering op SCB (ontwikkelingskosten)
Fl.89.968,24
Vordering op ICH (ontwikkelingskosten)
Fl.25.723,24
Claim op Mohamed Al Fayed (natrekken bij Nigel o'Sullivan)
Hfl. 130.000.000
Beloning Al Fayed i.v.m. Citroën AX
Fl.1.005.600,00
Fee Spaanse Instituto Cervantes Hfl 250.000 per dag vanaf 1-4-1997 t/m 31-12-1999 (1005 dagen)
Fl.251.250.000,00
Royalties 'Candle in the wind'
Nader vast te stellen.
Schadeclaim NIOW i.v.m beschadiging reputatie (onderhandelbaar)
Goodwill, o.a. 5 vorstenhuizen/brieven
Nader vast te stellen.
Eigendomsrecht handelsmerk Instituto Cervantes Benelux
Nader vast te stellen.
Eigendomsrecht handelsmerk Instituto Cervantes Engeland en Wales
N.v.t.
Schadevergoeding Instituto Cervantes Spanje vanaf 1 april 1997
Nader vast te stellen.
Vordering op fotograaf van "The Kiss" 600.000 pond
Fl.2.011.200,00
Vordering op Kelly Fisher 280.000 pond
Fl.938.560,00
Auteursrechten 'Letters to Diana, Princess of Wales'
Nader vast te stellen.

Algeheel Totaal Generaal Fl.477.008.306,27 vooralsnog

Dit is de tussenstand op dit moment per 1-1-2000. De daadwerkelijke waarde van de met "Nader vast te stellen" ingevulde velden zie ik met belangstelling tegemoet. Gezien het feit dat de heer Bisscheroux mij maandagavond met 'vriend' heeft aangeduid ga ik ervan uit dat hij de rechtmatigheid van de betreffende vorderingen kan en zal bevestigen. Dan zal de storm snel gaan liggen. We kunnen Paul Witteman en Marcel van Dam dan ook nog wel een keer aan het werk zetten voor Hfl. 43.000,-. Daarmee helpen we weer mensen aan het werk voor The Business. P.S. Mocht je eens in Kasteel Terworm komen. Ga dan maar naar Kamer 9.

21 NOVEMBER 1999 OPERATION PURPLE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN