13 februari 1997. Betreft: BUSINESS PLAN Kenmerk: PJ/YP970213. Beste Peter, Ik reageer op 'U hebt nu heel wat ijzers in het vuur. Ga zo door en delegeer meer verantwoordelijkheden aan een snelle leerling. Geef wel de juiste instructies. Moedig een nieuweling aan vragen te stellen.' Vandaar dat ik jou als mijn snelste leerling bijgaand mijn Business Plan doe toekomen. De nieuweling in het geheel is de heer George Görtemöller. Ik heb hem vandaag in een brief aangeboden de functie als commercieel directeur van de gehele business voor zijn rekening te nemen. Bij acceptatie kan hij overgaan tot de aanstelling van vijf landenmanagers voor respectievelijk Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. Liesbeth komt in principe voor de directiefunctie in Engeland in aanmerking als zij dat zou willen. Aangaande de Benelux heb ik de heer Görtemöller laten weten dat ik jou heb voorgesteld jouw activiteiten onder mijn label te brengen, voor zover dat binnen mijn bedrijfsdoelstelling past. Het gesprek op Schiphol is positief verlopen.

19 FEBRUARI 1997 NIEUWE KANS TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF